2 meter bræmmer

Hovedparten af alle åbne vandløb og søer skal være omgivet af en 2 meter bræmme, som ikke må dyrkes, sprøjtes og gødes
Beregning af 2 meters bræmme

2 meter bræmmer

Langs de fleste vandløb og søer skal der være en 2 meter bræmme. Bræmmen skal sikre, at der ikke sker udvaskning af jord, gødning og sprøjtemidler fra de omkringliggende marker. Bræmmen sikre, at brinken ikke skrider sammen på grund af tryk fra store maskiner.

Hvor skal der være bræmmer

Der skal være 2 meter bræmmer langs alle naturlige, højt målsatte og naturbeskyttede vandløb. Grøfter og gravede kanaler der er målsatte eller beskyttede, skal også have en 2 meter bræmme. Søer og vandhuller på mere end 100 m2 skal også have 2 meter bræmmer.

Hvad må du gøre i 2 meter bræmmen

  • Jorden må ikke dyrkes eller jordbehandles.
  • Der må ikke foretages ændringer i terrænet.
  • Det er ulovligt at gøde og sprøjte.
  • Du må ikke plante eller fælde træer.
  • Det er ikke tilladt at bygge i bræmmen.
  • Græsning og høslæt er tilladt med mindre kommunen har lavet andre bestemmelser.

Vil du vide mere om 2 meter bræmmer, kan du læse mere i Vejledning om bræmmer langs vandløb og søer 

Hvem fører tilsyn med 2 meter bræmmerne

Det er kommunen som myndighed på vandløbsloven, der fører tilsyn med, at lovkravet om 2-meter bræmmer er overholdt. Overtrædelser fører til påbud. Gentagne eller grove overtrædelser bliver meldt til politiet.

Kontakt

Vej, ejendom og drift

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Vej, ejendom og drift