Tilslutningspligt og forblivelsespligt

Indtil 1. januar 2019 var det muligt for kommunerne, at meddele tilslutningspligt i fjernvarmeområder.

For de områder, hvor der var meddelt tilslutningspligt inden den 1. januar 2019 gælder den stadigvæk, medmindre den senere er ophævet. Tilslutningspligten gælder også for nye huse, der bygges i områderne. Tilslutningspligten kan enten være pålagt via en lokalplan eller den kan være tinglyst på din ejendom.

Tilslutningspligt betyder, at du har en pligt til at bidrage økonomisk til forsyningsselskabet. Forsyningsselskabet kan altså opkræve en tilslutningsafgift og en fast årlig afgift samt etablere de tekniske anlæg, som er nødvendige for, at din ejendom kan blive tilsluttet kollektiv varme.

Tilslutningspligten er ikke en pligt til at aftage varme fra det kollektive forsyningsselskab.

Større byggerier, som har et varmebehov på mere end 250 kW, også kaldet blokvarmecentraler, har dog pligt til at aftage den kollektive varme.

Indtil 1. januar 2019 var det også muligt, at meddele forblivelsespligt for ejendomme, som allerede var tilsluttet den kollektive varme. Det betyder, at ejendommen fik de samme pligter som en ejendom, der var pålagt tilslutningspligt. For de ejendomme, hvor der var meddelt forblivelsespligt inden den 1 januar 2019 gælder den ligeledes stadigvæk, medmindre den senere er ophævet. 

Dispensation fra tilslutningspligten 

Hvis du bygger et lavenergihus efter det gældende bygningsreglement, kan du få dispensation fra tilslutningspligten.
Du skal søge dispensationen, når du søger byggetilladelse.

Du kan på Kortinfo se, om dit hus ligger i et område med tilslutnings- eller forblivelsespligt.