Integration

Kompetencegruppen for Integration varetager modtagelsen af flygtninge og familiesammenførte.

I afdelingen iværksætter vi forskellige tiltag - på tværs af de kommunale opdelinger - og vi lægger en køreplan for, hvordan vi modtager den enkelte flygtning, som Udlændingestyrelsen henviser til os.

Opstarten har stor betydning for, at nye borgere hurtigt bliver selvforsørgende og aktive deltagere i samfundet.

Målgrupper:

 • Flygtninge og deres familier, som har fået opholdstilladelse i mindre end 3 år
 • Familiesammenførte til ovennævnte
 • Børn og unge med behov for særlig støtte - og med status som flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge - og som har haft opholdstilladelse i mindre end 3 år

Opgaver:

 • Modtagelse, boligplacering og den løbende 3-årige integrationsproces
 • Udførelse af overordnede, politiske beslutninger om særlig støtte til børn og unge
 • Praktiske opgaver om modtagelse og etablering
 • Vejledning og rådgivning - integrationsmæssigt og kulturelt
 • Boligsøgning for at have boliger til rådighed for den forudbestemte boligplacering af flygtninge
 • Samarbejde med civilsamfundet
 • Samarbejde med kulturelle aktører
 • Samarbejde med eksterne aktører for eksempel læger, instanser for traumebehandling, sygehuse med flere

Her kan du se, hvordan vi er organiseret i Integrationsafdelingen.