Politik for sprog og læsning

Mælketænder kommer af sig selv – men det gør sproget ikke. Læsning kommer heller ikke af sig selv. 

Vi ved i dag, at et godt sprog er en af forudsætningerne for læsetilegnelsen. Vi ved også, at voksne spiller en aktiv rolle i børns sprogtilegnelse.

Læsetilegnelsen starter længe før barnet starter i skolen.
Sprog- og læsetilegnelsen sker i et samarbejde mellem de voksne og barnet.

Denne handleplan viser milepæle i børn og unges udvikling på sprog- og læseområdet, og giver samtidig inspiration og anbefalinger til at støtte denne.