Vedligeholdelses-træning

For dig der ikke er i stand til at benytte andre træningstilbud
Træningsmaskiner

Hvem kan tilbydes træning?

Du kan få tilbud om vedligeholdelsestræning, hvis du har et særligt behov for det. Tilbuddet er for dig der ikke er i stand til at benytte andre tilbud for eksempel fitness centre, idrætsforeninger med mere. 

Det er den visiterende terapeut der ud fra individuel vurdering samt test, beslutter om du kan få vedligeholdelsestræning.

Indholdet af tilbuddet

Træningen kan foregå individuelt eller på hold.

Hvor foregår træningen?

Træningen vil hovedsageligt foregå i Sundhedshuset i Løsning, i satelitterner på Juelsminde Rådhus eller i Tørring på Nederbylund Plejehjem eller i eget hjem. 

Tidsfrist

Visitationen foretages i løbet af 14 dage efter henvendelsen og træningen iværksættes senest 14 dage herefter.

Hvad koster træningen?

Træningen er gratis

Transport

Borgeren skal selv sørge for transport

Afbud

Afbud meddeles hurtigst muligt på telefon 79 91 82 50 eller på terapeutens mobilnummer.

Hvis man udebliver fra træning uden afbud 2 gange, afsluttes forløbet.