Hjernerystelseshold

Mange hjernerystelsesramte borgere oplever, at de får problemer i deres hverdagsliv. De har konstante smerter, kvalme, er trætte, svimle og har kognitive forstyrrelser. Det resulterer i sygemeldinger, da de ikke kan passe deres studie eller arbejde. Også familie- og fritidslivet bliver ramt, når borgeren må trække stikket, fordi vedkommende ikke kan overkomme det og må give hjernen ro til at komme sig.
Kvinde der kigger op på en masse tegn og pile

Formål

Formålet med tilbuddet er :

  • At du får redskaber til at mestre følgerne efter en hjernerystelse
  • At du får viden om, hvordan du fortsat kan træne og bruge din krop i dagligdagens aktiviteter
  • At du får øget viden og forståelse for din egen situation og handlemuligheder

Indhold i forløbet

Holdtræning og undervisning i 10 uger, hvor du blandt andet vil blive introduceret til:

  • Energiforvaltning
  • Træning ved lav intensitet - al fysisk træning tilpasses den enkelte deltager
  • Struktur på hverdagen
  • Afspænding
  • Mindfulness

Undervisningen og træningen varetages af fysioterapeut, ergoterapeut og sundhedskonsulent.

Praktisk infomationer

For at komme i betragtning til holdforløbet, skal du visiteres. Derfor skal du udfylde ansøgningsskemaet, som sendes med digital post eller afleveres i Sundhedshuset, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning.

Du kan forvente at få svar inden for ca. 14 dage.

Undervisningen og træningen foregår i :

Sundhedshuset
Ny Skolegade 4
8723 Løsning

Tilbuddet er gratis.