Sundhedsklinikken

For børn og unge med overvægt og deres familier
6 børn der løber hånd i hånd i solnedgang

Sundhedsklinikken 

I sundhedsklinikken tilbyder vi hjælp, støtte og vejledning til udfordringer med mad, krop og vægt, hos en sundhedsplejerske og kostvejleder.

Vi laver en individuel plan med fokus på gode madvaner og hjælp til at finde nye veje til mere bevægelse.

Vi lægger vægt på, at behandlingen er familieorienteret, og bygger på et samarbejde med gensidig tillid, og at planerne er realistiske og løbende justeres. I vil som familie få støtte og vejledning til at stoppe vægtøgning hos barnet, hvilket er med til at stabilisere barnets BMI og reducere det på sigt.

Målgruppe

Familier med børn i alderen 3-18 år, der har haft en uhensigtsmæssig vægtudvikling, så barnet nu ligger over sundhedsstyrelsens retningslinjer for overvægt blandt børn/unge.

Tilbuddet er gratis.

Sundhedsklinikken er placeret i Sundhedshuset, Ny Skolegade 4,
8723 Løsning.

Mere information og tilmelding

Sundhedsplejerske, Rikke Christensen
E-mail: [email protected]
Tlf. 51 18 26 82