Pårørende

Sten med tang ved vand

Fotos: Per Bæk Jensen ®

Som pårørende til en person med et problematisk rusmiddelforbrug kan man have behov for hjælp og støtte.

Som pårørende oplever man ofte en følelse af magtesløshed, når man ikke formår at trænge igennem, og den misbrugende afviser alle forsøg på at få ham eller hende til at forstå hvor belastende forbruget opleves.

Emner, der ofte fylder for pårørende til en nærtstående med et rusmiddelforbrug kan være:

  • Skyld og skamfuldhed
  • Ansvar
  • Vrede
  • Egne behov sættes i baggrunden
  • Forsøg på at glatte ud og dække over misbruget
  • Svigt
  • Fokus på at få den misbrugende til at søge behandling
  • Kontrol og mistillid.