Vuggestue, børnehave og dagpleje

Med udgangspunkt i dit barns alder kan vi tilbyde pasning i dagpleje, vuggestue og børnehave. På dette kort kan du finde oplysninger om kommunens børnehaver og vuggestuegrupper.
børn i naturen

Der er 27 børnehaver, heraf har 17 institutioner vuggestuegrupper.
Se institutioner nær dig ved hjælp af kortet og få institutionernes kontaktoplysninger. Eller se alfabetisk liste over institutionerne her.

Udforsk kortet ved hjælp af valgmulighederne, der findes under kortet og plus/minus-knapperne til højre.

Børnehuset Lille Dalby (integreret institution)#|#55.7618,9.724373900000046#|# <p class="gmtitle" >Børnehuset Lille Dalby (integreret institution) </p> Lille Dalbyvej 2B, 8722 Hedensted<br/> Leder: Niels Henning Stræde Nielsen<br/> Tlf.: 79 74 13 30<br/> <a href="mailto:lilledalby@hedensted.dk"> lilledalby@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://lilledalby.aula.dk/" target=" _blank" >Børnehuset Lille Dalbys hjemmeside » </a > #|#ea1c1d##|##Børnehuset Tippen (integreret institution)#|#55.811508,9.704690400000004#|# <p class="gmtitle" >Børnehuset Tippen (integreret institution) </p> Rævebjergvej 21, 8723 Løsning<br/> Leder: Susie Helle Johnsen<br/> Tlf.: 79 91 82 70<br/> <a href="mailto:tippen@hedensted.dk">tippen@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://tippen.aula.dk/" target=" _blank" >Børnehuset Tippens hjemmeside » </a > #|#ea1c1d##|##Børnehuset Østerled (integreret institution)#|#55.771309,9.708529999999996#|# <p class="gmtitle" >Børnehuset Østerled (integreret institution) </p> Østerled 2, 8722 Hedensted<br/> Leder: Kirsten Laursen<br/> Tlf. 79 75 52 69<br/> <a href="mailto:Osterled@Hedensted.dk">Osterled@Hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://oesterled.aula.dk/" target=" _blank" >Børnehuset Østerleds hjemmeside » </a > #|#ea1c1d##|##Rårup Børnehus (integreret institution)#|#55.774733,9.930178000000069#|# <p class="gmtitle" >Rårup Børnehus (integreret institution) </p> Bakkedalsvej 25, Rårup, 7130 Juelsminde<br/> Leder: Susanne Lund<br/> Tlf.: 75 68 53 43<br/> <a href="mailto:raarup.bornehave@hedensted.dk">raarup.bornehave@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.raarupbornehus.dk" target=" _blank" >Rårup Børnehus hjemmeside » </a > #|#ea1c1d##|##Hornsyld Idrætsbørnehus (integreret institution)#|#55.757495,9.84931800000004#|# <p class="gmtitle" >Hornsyld Idrætsbørnehus (integreret institution) </p> Bakkevej 20A, 8783 Hornsyld<br/> Leder: Birte Tjagvad Schmidt<br/> Tlf.: 79 74 12 50<br/> <a href="mailto:hornsyld.idraetsbornehave@hedensted.dk">hornsyld.idraetsbornehave@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " https://hib.borneweb.dk/?id=36&mode=www" target=" _blank" >Hornsyld Idrætsbørnehus hjemmeside » </a > #|#ea1c1d##|##Den integrerede institution Skovly#|#55.694017,9.804509999999937#|# <p class="gmtitle" >Den integrerede institution Skovly </p> Stouby Skovvej 2, 7140 Stouby<br/> Konstitueret leder: Anne Rosenmeyer<br/> Tlf.: 79 74 12 66<br/> <a href="mailto:naturbornehaven@hedensted.dk">naturbornehaven@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://stouby-skole.aula.dk/" target=" _blank" >Den integrerede institution Skovlys hjemmeside » </a > #|#ea1c1d##|##Børnehuset Tuen (integreret institution)#|#55.710123,9.983015900000055#|# <p class="gmtitle" >Tofteskovens Børnehuse - Børnehuset Tuen (integreret institution) </p> Tofteskovvej 10, 7130 Juelsminde<br/> Konstitueret Leder: Lisbet Bach Tang <br/> Tlf.: 79 83 31 60<br/> <a href="mailto:bornehusettuen@hedensted.dk">bornehusettuen@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://tofteskovens.borneweb.dk" target=" _blank" >Tofteskovens Børnehuses hjemmeside » </a > #|#ea1c1d##|##Børnehuset Tusindfryd (integreret institution)#|#55.70929599999999,9.988676899999973#|# <p class="gmtitle" >Tofteskovens Børnehuse - Børnehuset Tusindfryd (integreret institution) </p> Tofteskovvej 2b, 7130 Juelsminde<br/> Konstitueret Leder: Lisbet bach Tang Afdelingsleder: Mikael Boldrup<br> <br/> Tlf.: 79 91 83 91<br/> <a href="mailto:tusindfryd.juelsminde@hedensted.dk">tusindfryd.juelsminde@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://tofteskovens.borneweb.dk" target=" _blank" >Tofteskovens Børnehuses hjemmeside » </a > #|#ea1c1d##|##Tørring Børnehus (integreret institution)#|#55.8573835,9.489652299999989#|# <p class="gmtitle" >Tørring Børnehus (integreret institution) </p> Drosselvej 4, 7160 Tørring<br/> Leder: Tore Knudsen<br> Tlf.: 79 74 11 20<br/> <a href="mailto:torringboernehave@hedensted.dk">torringboernehave@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.toerringinstitutionen.dk" target=" _blank" >Tørring Børnehus's hjemmeside » </a > #|#ea1c1d##|##Den integrerede institution Spiloppen#|#55.77155399999999,9.708024000000023#|# <p class="gmtitle" >Den integrerede institution Spiloppen </p> Østerled 4, 8722 Hedensted<br/> Leder: Gitte Nordstrøm Ibsen<br/> Tlf.: 79 74 12 03<br/> <a href="mailto:gitte.ibsen@hedensted.dk">gitte.ibsen@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://spiloppen.aula.dk/" target=" _blank" >Spiloppens hjemmeside » </a > #|#ea1c1d##|##Den integrerede institution Giraffen#|#55.807641,9.99852199999998#|# <p class="gmtitle" >Den integrerede institution Giraffen </p> Sønderbakken 25A, Glud, 7130 Juelsminde<br/> Leder: Kirsten Ravn Kjems<br/> Tlf.: 79 91 83 85<br/> <a href="mailto:giraffen@hedensted.dk">giraffen@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.giraffenglud.dk" target=" _blank" >Den integrerede institution Giraffens hjemmeside » </a > #|#ea1c1d##|##Den integrerede institution Tryllefløjten#|#55.732684,9.70776699999999#|# <p class="gmtitle" >Den integrerede institution Tryllefløjten </p> Skolevej 3B, 8721 Daugård<br/> Leder: Lisbeth Østergaard<br/> Tlf.: 79 83 30 95<br/> <a href="mailto:lisbeth.oestergaard@hedensted.dk">lisbeth.oestergaard@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.trylleflojten.dk" target=" _blank" >Tryllefløjtens hjemmeside » </a > #|#ea1c1d##|##Barrit Børnehus#|#55.7151394,9.879018999999971#|# <p class="gmtitle" >Barrit Børnehus </p> Barrit Langgade 49, 7150 Barrit<br/> Leder: Helle Eglin<br/> Tlf.: 79 83 31 91<br/> <a href="mailto:helle.eglin@hedensted.dk">helle.eglin@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://barrit-skole.aula.dk/" target=" _blank" >Barrit Børnehus hjemmeside » </a > #|#ea1c1d##|##Stjerneskuddet#|#55.7831,9.69396299999994#|# <p class="gmtitle" >Børnehuset Stjerneskuddet (integreret institution) </p> Stjernegårdsvej 18, 8722 Hedensted<br/> Leder: Pia Mildahl Hammershøj<br/> Tlf.: 79 74 12 40<br/> <a href="mailto:stjerneskuddet@hedensted.dk">stjerneskuddet@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://stjerneskuddet.aula.dk/" target=" _blank" >Stjerneskuddets hjemmeside » </a > #|#ea1c1d##|##Øster Snede Børnehus#|#55.797467,9.652985#|# <p class="gmtitle" >Øster Snede Børnehus </p> Ribevej 65B, Kragelund, 8723 Løsning<br> Leder: Stinne Møller Jespersen<br> Tlf.: 75 89 34 41<br> <a href="mailto:ostersnedebornehus@hedensted.dk">ostersnedebornehus@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.oestersnedeboernehus.dk" target=" _blank" >Øster Snede Børnehus hjemmeside » </a > #|#ea1c1d##|##Myretuen#|#55.854594,9.500190900000007#|# <p class="gmtitle" >Myretuen </p> Søndre Fælledvej 14, 7160 Tørring<br/> Leder: Tore Knudsen<br> Tlf.: 79 83 30 03<br/> <a href="mailto:myretuen@hedensted.dk">myretuen@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.toerringinstitutionen.dk" target=" _blank" >Myretuen's hjemmeside » </a > #|#ea1c1d##|##Søstjernen (integreret institution)#|#55.86854400000001,9.608713999999964#|# <p class="gmtitle" >Rask Mølle Børneunivers - Søstjernen (integreret institution) </p> Møllersmindevej 12, 8763 Rask Mølle<br/> Leder: Jane Lindner<br/> Tlf.: 79 74 13 40<br/> <a href="mailto:jane.lindner@hedensted.dk">jane.lindner@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.raskmolleborneunivers.dk" target=" _blank" >Søstjernen's hjemmeside » </a > #|#ea1c1d##|##
Helle Reedtz#|#55.7064336,9.991036699999999#|# <p class="gmtitle" >Dagplejer Helle Reedtz </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Dagpleje%20-%20skabelon.docx%20-%20ny.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Kirsten Erfurt#|#55.7039295,9.9928794#|# <p class="gmtitle" >Kirsten Erfurt </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2023.4.2018.pdf" target=" _blank" >Præstentation » </a > #|#36a01f##|##Helle Capion#|#55.7596569,9.9409704#|# <p class="gmtitle" >Helle Capion </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2016.04.20.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Annette N. Jensen#|#55.7990892,9.9331003#|# <p class="gmtitle" >Annette N. Jensen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2018.01.2018.docx_.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Pia K. Nielsen#|#55.77523369999999,9.9751482#|# <p class="gmtitle" >Pia K. Nielsen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/DP%20profil%20-%202020.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Charlotte Sørensen#|#55.7686219,9.9731223#|# <p class="gmtitle" >Charlotte Sørensen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/MIN%20DAGPLEJEPROFIL%20Charlotte.pdf" target=" _blank" >Præstentation » </a > #|#36a01f##|##Jette M. Jeppesen#|#55.8085304,10.0004212#|# <p class="gmtitle" >Jette M. Jeppesen </p> #|#36a01f##|##Randi Jakobsen#|#55.753849,9.8555001#|# <p class="gmtitle" >Randi Jakobsen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2024.02.2020.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Nadia Schulze#|#55.75803699999999,9.841154999999999#|# <p class="gmtitle" >Nadia Schulze </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Dagpleje%20-%20skabelon%202%20sider%2C%201_0.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Annette Asmussen#|#55.762959,9.858266#|# <p class="gmtitle" >Annette Asmussen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2022.01.2018.pdf" target=" _blank" >Præstentation » </a > #|#36a01f##|##Lone Sørensen#|#55.78546,9.859478#|# <p class="gmtitle" >Lone Sørensen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2023.04.2018.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Else Ibsen#|#55.792373,9.8070421#|# <p class="gmtitle" >Else Ibsen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Dagpleje%20-%2020.11.2017%2C%201.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Malene Monberg Karlsen#|#55.79218539999999,9.8017334#|# <p class="gmtitle" >Malene Karlsen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/egen%20profil%2030.11.17.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Lis Reedtz#|#55.79212080000001,9.8078053#|# <p class="gmtitle" >Lis Reedtz </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Dagpleje%20-%20skabelon%201%20side_0.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Connie Kjerkegård#|#55.707237,9.896272999999999#|# <p class="gmtitle" >Connie Kjerkegård </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2025.04.2018.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Jane Hansen#|#55.7090307,9.8993251#|# <p class="gmtitle" >Jane Hansen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Dagpleje%20-%20Jane%20Hald%20Hansen.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Lene Meisner#|#55.726458,9.84159#|# <p class="gmtitle" >Lene Meisner </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Dagpleje%20-%20skabelon%202%20sider.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Tina Holst#|#55.7004295,9.7891807#|# <p class="gmtitle" >Tina Holst </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2025.02.2020.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Mona Frandsen#|#55.7734461,9.711690299999999#|# <p class="gmtitle" >Mona Frandsen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Dagpleje%20-%20skabelon%20%281%29.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Birgitte Lorentsen#|#55.7707831,9.7001442#|# <p class="gmtitle" >Birgit Lorentsen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2014.4.2016.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Lill Anni Buus Møller#|#55.778428,9.708069#|# <p class="gmtitle" >Lill Buus Møller </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2025.02.2020_0.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Anne Lise Sønderby#|#55.77139099999999,9.712899#|# <p class="gmtitle" >Anne Lise Sønderby </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Dagpleje%20-%20skabelon%202%20sider%2C%201_1.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Helle Bjerregård#|#55.77382799999999,9.7157009#|# <p class="gmtitle" >Helle Bjerregård </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/profil%2C%20egen_0.pdf" target=" _blank" >Helle Bjerregård » </a > #|#36a01f##|##Lykke Johansen#|#55.763726,9.7005351#|# <p class="gmtitle" >Lykke Johansen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2015.11.2019.docx_.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Lotte U. Jensen#|#55.7681124,9.6907228#|# <p class="gmtitle" >Lotte U Jensen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2031.03.2020.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Stordagpleje - Dalbyvej#|#55.7634223,9.7259162#|# <p class="gmtitle" >Stordagpleje - Dalbyvej </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2021.02.2020_0.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Stordagpleje - Hurlumhejhuset#|#55.778513,9.6947739#|# <p class="gmtitle" >Stordagpleje - Hurlumhejhuset </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2016.4.20.docx_.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Stordagpleje - Raketten#|#55.7831,9.693963#|# <p class="gmtitle" >Stordagpleje - Raketten </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%20-%202%20sider.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Karen Eskildsen#|#55.77339,9.706033#|# <p class="gmtitle" >Karen Eskildsen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil_0.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Katja Høeg#|#55.77228659999999,9.698425799999999#|# <p class="gmtitle" >Katja Høeg </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Katja%20H%C3%B8eg%2C%20profil%2025.04.2018.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Susanne Therkelsen#|#55.7778381,9.6893864#|# <p class="gmtitle" >Susanne Therkelsen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2015.11.2019.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Åse Andersen#|#55.810506,9.667963#|# <p class="gmtitle" >Åse Andersen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2018.12.2019.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Birgit Borup#|#55.8050615,9.6893617#|# <p class="gmtitle" >Birgit Borup </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Birgit%20Borup%20profil.docx_.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Lone Rathmann#|#55.806838,9.695921700000001#|# <p class="gmtitle" >Lone Rathmann </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2022.03.2018.docx_.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Lene Hald Nielsen#|#55.805646,9.6904869#|# <p class="gmtitle" >Lene Hald Nielsen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2017.04.2020.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Charlotte Dybmose#|#55.7925194,9.6940496#|# <p class="gmtitle" >Charlotte Dybmose </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/profil%2C%20ny.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Puk Hauge#|#55.7878355,9.695338699999999#|# <p class="gmtitle" >Ellen Marianne Hauge </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Marianne%20Hauge%2C%20profil.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Sacha Døssing#|#55.812363,9.758391#|# <p class="gmtitle" >Sacha Døssing </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/NY%20profil%2018.01.2018.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Birgitte Vendelbo#|#55.81036,9.755289#|# <p class="gmtitle" >Birgitte Vendelbo </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Birgitte%20Vendelbo%2C%20profil.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Karina Birkebæk Jensen#|#55.811158,9.775777#|# <p class="gmtitle" >Karina Birkebæk Jensen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/ny%20profil%2018.01.2018.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Anne Toftegaard Sørensen#|#55.807219,9.760429#|# <p class="gmtitle" >Anne Toftegaard Sørensen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2017.12.2019.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Linda Lindal Pedersen#|#55.760856,9.61196#|# <p class="gmtitle" >Linda Lindal Pedersen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/profil%20nov.%202017%2C%202.docx_.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Lene Koch Jensen#|#55.760642,9.595272#|# <p class="gmtitle" >Lene Koch Jensen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2022.03.2018.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Lotte Koch#|#55.797285,9.578140999999999#|# <p class="gmtitle" >Lotte Koch Jensen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2020.11.2019.docx_.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Lene Thorup#|#55.803812,9.586853#|# <p class="gmtitle" >Lene Thorup </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Lene%20Thorup%2C%20profil.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Linda Nebel#|#55.7935947,9.5765345#|# <p class="gmtitle" >Linda Nebel </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil_1.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Ingrid Pedersen#|#55.790122,9.578434#|# <p class="gmtitle" >Ingrid Pedersen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Ny%20profil%2018.01.2018.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Bente Sørensen#|#55.796723,9.581004#|# <p class="gmtitle" >Bente Sørensen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/profil%2019.01.2018.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Randi Skovmand#|#55.789367,9.576588#|# <p class="gmtitle" >Randi Skovmand </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil_2.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Stordagpleje - Tumlebakken#|#55.795513,9.570953000000001#|# <p class="gmtitle" >Stordagpleje - Tumlebakken </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2026.11.2019.docx__0.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Bitte Juul#|#55.849356,9.5892319#|# <p class="gmtitle" >Bitte Juul </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2016.02.2018.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Susan Busk#|#55.85465499999999,9.5608781#|# <p class="gmtitle" >Susan Busk </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil_3.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Margrethe Louise Bruhn#|#55.846332,9.592172999999999#|# <p class="gmtitle" >Margrethe Louise Bruhn </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2022.03.2021.pdf" target=" _self" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Irene Skov Pedersen#|#55.850824,9.5904201#|# <p class="gmtitle" >Irene Skou Pedersen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2025.04.2018_0.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Pia Thisgaard#|#55.853452,9.587648#|# <p class="gmtitle" >Pia Thisgaard </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2C%20ny.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Birgit Vibild#|#55.852858,9.5878949#|# <p class="gmtitle" >Birgit Vibild </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil.docx_.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Berit H Jensen#|#55.83588,9.527477000000001#|# <p class="gmtitle" >Berit H Jensen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/ny%20profil%2C%2029.11.17.docx_.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Helle Søe#|#55.83250899999999,9.529969999999999#|# <p class="gmtitle" >Helle Søe </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2016.02.2018_0.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Stordagpleje - Regnbuen#|#55.8295019,9.530938599999999#|# <p class="gmtitle" >Stordagpleje - Regnbuen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2016.08.2021.pdf" target=" _blank" >præsentation » </a > #|#36a01f##|##Solveig Andersen#|#55.8478863,9.485718#|# <p class="gmtitle" >Solveig Andersen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2017.05.2018.docx_.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Betty Mogensen#|#55.851326,9.474529#|# <p class="gmtitle" >Betty Mogensen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/profil%2025.04.2018_0.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Britta Nielsen#|#55.86604389999999,9.483517899999999#|# <p class="gmtitle" >Britta Nielsen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Britta%2C%20T%C3%B8rring%20profil.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Hanne B. Sørensen#|#55.868558,9.4842778#|# <p class="gmtitle" >Hanne Brøchner Sørensen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil_4.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Charlotte Henriksen#|#55.8480467,9.4807679#|# <p class="gmtitle" >Charlotte Thureby Henriksen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Progil%2026.04.2018.docx_.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Marianne Klærke#|#55.8523618,9.4750265#|# <p class="gmtitle" >Marianne Klærke Frandsen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Marianne%20Kl%C3%A6rke%2C%20profil.docx_.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Mona Pedersen#|#55.86235199999999,9.494811#|# <p class="gmtitle" >Mona Pedersen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Dagpleje%20profil%2C%20egen.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Charlotte T Christensen#|#55.845768,9.489521#|# <p class="gmtitle" >Charlotte Tybring Christensen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/egen%20profil%2027.03.20.docx_.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Stordagpleje - Kernehuset#|#55.84864863818556,9.486728934887685#|# <p class="gmtitle" >Stordagpleje - Kernehuset </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil_5.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Stordagpleje - Fuglereden#|#55.8512302,9.4827728#|# <p class="gmtitle" >Stordagpleje - Fuglereden </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Ny%20profil31.3.20.docx_.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Stordagpleje - Hjortsvang#|#55.890185,9.497722999999999#|# <p class="gmtitle" >Stordagpleje - Hjortsvang </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2026.11.2019.docx_.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Ragnhild Sørensen#|#55.882703,9.57925#|# <p class="gmtitle" >Ragnhild Sørensen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/profil.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Mie Pedersen#|#55.885639,9.568199#|# <p class="gmtitle" >Mie Pedersen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Anna%20Marie%20Pedersen%2C%20profil.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Hanne Mathiasen#|#55.87106000000001,9.610431#|# <p class="gmtitle" >Hanne Mathiasen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2017.05.2018.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Inger Nordvig#|#55.869244,9.614286#|# <p class="gmtitle" >Inger Nordvig </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2029.06.2020.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Liselotte Rand, gæstedagplejer#|#55.849298,9.5882879#|# <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2023.4.2018.docx_.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Anni Madsen#|#55.756663,9.861761099999999#|# <p class="gmtitle" >Anni Madsen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Dagpleje%20-%20skabelon%202%20sider%2C%201.pdf" target=" _blank" >præsentation » </a > #|#36a01f##|##Helle Flohr#|#55.869723,9.608412999999999#|# <p class="gmtitle" >Helle Flohr </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2026.04.2018.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Linda Germansen#|#55.871412,9.6156951#|# <p class="gmtitle" >Linda Germansen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Linda%20Germansen%2C%20profil%2026.11.2019.docx_.pdf" target=" _blank" >Præstentation » </a > #|#36a01f##|##Birgit Faaborg Larimore#|#55.88564299999999,9.5603336#|# <p class="gmtitle" >Birgit Larimore </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2021.02.2020.pdf" target=" _blank" >præsentation » </a > #|#36a01f##|##Hanne Møllegaard, Gæstedagplejer#|#55.75800350000001,9.8601868#|# <p class="gmtitle" >Hanne Møllegaard, Gæstedagplejer </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Dagpleje%20-%20skabelon%201%20side.pdf" target=" _blank" >præsentation » </a > #|#36a01f##|##Tanja Flindt, Gæstedagplejer#|#55.8022021,9.6918658#|# <p class="gmtitle" >Tanja Flindt, Gæstedagplejer </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/profil_0.pdf" target=" _blank" >præsentation » </a > #|#36a01f##|##Louise Duerlund Rasmussen#|#55.7014273,9.7880998#|# <p class="gmtitle" >Louise Duerlund Rasmussen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2021.08.2020.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Majbritt Hessellund Kjeldgaard#|#55.8455722,9.4989378#|# <p class="gmtitle" >Majbritt Hessellund Kjeldgaard </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://www.dagplejeintra.dk/homepages/dagplejen.hedensted.dk/userfiles/editor_Profil_270320(2).pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Merete Thyrsted#|#55.873563,9.611301899999999#|# <p class="gmtitle" >Merete Thyrsted </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2026.04.2018.docx_.pdf" target=" _blank" >Præstentation » </a > #|#36a01f##|##Anne Marie Lyshøj#|#55.87169,9.613893#|# <p class="gmtitle" >Anne Marie Lyshøj </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/profil%2022.03.2018.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Tove Nyholm Jørgensen#|#55.7951627,9.6504531#|# <p class="gmtitle" >Tove Nyholm Jørgensen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Ny%20Profil%2016.04.2020.docx_.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Gæstehuset, Torvegade, Tørring#|#55.848774,9.486061#|# <p class="gmtitle" >Gæstehuset i Tørring </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/G%C3%A6stehuset%20i%20T%C3%B8rring%2C%20profil%20B.docx_.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Bente Buhl, Minidagplejer#|#55.8027141,9.7038385#|# <p class="gmtitle" >Bente Buhl, Minidagplejer </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Ny%20profil%2016.4.2020.docx_.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Else Berit Jensen, Minidagplejer#|#55.80453559999999,9.6893576#|# <p class="gmtitle" >Else Berit Jensen, Minidagplejer </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%20Else%20Berit%20Jensen%2C%20gen.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Jane Legind Daugaard#|#55.804543,10.000056#|# <p class="gmtitle" >Jane Legind Daugaard, Minidagplejer </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2021.02.2020_2.pdf" target=" _blank" >præsentation » </a > #|#36a01f##|##Vibeke Smidstrup#|#55.869179,9.613007#|# <p class="gmtitle" >Vibeke Smidstrup </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Vibeke%20Smimdstrup%2C%20profil.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Toni Jensen, Minidagplejer#|#55.84619069999999,9.4912147#|# <p class="gmtitle" >Toni Jensen, Minidagplejer </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2022.03.2018_0.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Lene Mathiasen, Minidagplejer#|#55.8483701,9.588438#|# <p class="gmtitle" >Lene Mathiasen, Minidagplejer </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2026.04.2018.docx__0.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Sarah Pedersen#|#55.860609,9.695328#|# <p class="gmtitle" >Sarah Pedersen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/ny%20profil%20december%202017.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Hanne Jakobsen#|#55.850209,9.70241#|# <p class="gmtitle" >Hanne Jakobsen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Jane Daugaard, Minidagplejer#|#55.804537,10.000093#|# <p class="gmtitle" >Jane Daugaard, Minidagplejer </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://www.dagplejeintra.dk/homepages/dagplejen.hedensted.dk/userfiles/editor_Profil_21022020(1).pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Camilla Thirstrup Madsen#|#55.751301,9.852418#|# <p class="gmtitle" >Camilla Thirstrup Madsen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2011.06.2021.pdf" target=" _blank" >præsentation » </a > #|#36a01f##|##Lone Christiansen#|#55.8526149,9.703624#|# <p class="gmtitle" >Lone Christiansen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Lone%20Christiansen%2C%20profil.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Jeanet Skytte Madsen#|#55.7079666,9.9933027#|# <p class="gmtitle" >Jeanet Skytte Madsen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2009.05.2021.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Jessica Thomsen#|#55.8476381,9.581144600000002#|# <p class="gmtitle" >Jessica Thomsen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2028.04.2021_0.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##Lise Lotte Christensen#|#55.757292,9.851417#|# <p class="gmtitle" >Lise Lotte Christensen </p> <p> <a class="gmlink" href = " https://dagplejen-hedensted.aula.dk/sites/dagplejen-hedensted.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/Profil%2026.08.2021_0.pdf" target=" _blank" >Præsentation » </a > #|#36a01f##|##
Barrit Skole#|#55.715093,9.87986699999999#|# <p class="gmtitle" >Barrit Skole </p> Tlf.: 75 69 11 95 Leder: Bo Lemming <p> <a class="gmlink" href = " http://www.barrit-skole.dk" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Daugård Skole#|#55.7325107,9.707255099999998#|# <p class="gmtitle" >Daugård Skole </p> Tlf.: 79 83 30 80 Leder: Leif Kruse <p> <a class="gmlink" href = " http://www.daugaard-skole.dk" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Glud Skole#|#55.80711909999999,10.002180899999985#|# <p class="gmtitle" >Glud Skole </p> Tlf.: 79 74 11 30 Leder: Morten Arndal <p> <a class="gmlink" href = " http://www.glud-skole.dk" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Hedensted Skole#|#55.7711493,9.7056699#|# <p class="gmtitle" >Hedensted Skole </p> Tlf.: 75 89 11 22<br/> Leder: Vibeke Ancker<br/> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.hedensted-skole.dk" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Skolen i Midten#|#55.758786,9.845919999999978#|# <p class="gmtitle" >Skolen i Midten (SIM) </p> Tlf.: 79 83 31 00<br/> Leder: Troels Brogård Andersen<br/> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.skolenimidten.dk" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Hornsyld Skole#|#55.756097,9.863038999999958#|# <p class="gmtitle" >Hornsyld Skole </p> Tlf.: 79 75 58 58<br/> Leder: Tina Grønborg Hansen<br/> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.hornsyld-skole.dk" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Juelsminde Skole#|#55.71198709999999,9.985932300000059#|# <p class="gmtitle" >Juelsminde Skole </p> Tlf.: 79 83 31 31<br/> Leder: Karsten Damgaard<br/> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.juelsminde-skole.dk" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Korning Skole#|#55.8520004,9.702867100000049#|# <p class="gmtitle" >Korning Skole </p> Tlf.: 75 67 31 67<br/> Leder: Tove Deleuran Skytt<br/> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.korning-skole.dk" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Ølholm Skole#|#55.829621,9.530808999999977#|# <p class="gmtitle" >Ølholm Skole og Børnehave </p> Tlf.: 79 74 12 10<br/> Leder: Henrik Stoustrup<br/> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.oelholm-skole.dk" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Lindved Skole#|#55.7910823,9.576422900000011#|# <p class="gmtitle" >Lindved Skole </p> Tlf.: 75 85 14 11<br/> Leder: Anne Bloch<br/> <p> <a class="gmlink" href = " http://lindved-skole.dk" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Løsning Skole#|#55.802243,9.698051999999961#|# <p class="gmtitle" >Løsning Skole </p> Tlf.: 79 74 11 66 <br/> Leder: Helle Vestergaard<br/> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.loesning-skole.dk" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Rask Mølle Skole#|#55.87524999999999,9.611679999999978#|# <p class="gmtitle" >Rask Mølle Skole </p> Tlf.: 79 74 17 00<br/> Leder: Dorthe Fredsted<br/> <p> <a class="gmlink" href = " http://rask-moelle-skole.dk/" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Rårup Skole#|#55.772512,9.935774000000038#|# <p class="gmtitle" >Rårup Skole </p> Tlf.: 79 83 30 20<br/> Leder: Peter Frandsen<br/> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.raarup-skole.dk" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Stenderup Skole#|#55.7906483,9.804892600000017#|# <p class="gmtitle" >Stenderup Skole </p> Tlf.: 79 74 12 80<br/> Leder: Anders Harfot<br/> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.stenderup-skole.dk" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Stjernevejskolen#|#55.780766,9.695132999999942#|# <p class="gmtitle" >Stjernevejskolen </p> Tlf.: 79 74 11 50<br/> Leder: Sabina Marquard Madsen<br/> <p> <a class="gmlink" href = " https://stjernevejskolen.aula.dk/" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Stouby Skole#|#55.705244,9.796943000000056#|# <p class="gmtitle" >Stouby Skole </p> Tlf.: 79 74 12 60<br/> Leder: Valther Th. Pedersen <p> <a class="gmlink" href = " http://www.stouby-skole.dk" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Tørring Skole#|#55.860352,9.487100000000055#|# <p class="gmtitle" >Tørring Skole </p> Tlf.: 79 74 11 88<br/> Leder: Pia Fårbæk Jokumsen<br/> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.toerring-skole.dk" target=" _self" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Uldum Skole#|#55.845467,9.585148000000004#|# <p class="gmtitle" >Uldum Skole </p> Tlf.: 75 67 80 37<br/> Leder: Sofie Stolze<br/> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.uldum-skole.dk" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Ølsted Skole#|#55.807786,9.757472900000039#|# <p class="gmtitle" >Ølsted Skole </p> Tlf.: 79 74 12 20<br/> Leder: Lars Mikkelsen<br/> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.oelsted-skole.dk" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Øster Snede Skole#|#55.797991,9.652547000000027#|# <p class="gmtitle" >Øster Snede Skole </p> Tlf.: 79 91 82 80<br/> Leder: Mads Paaske<br/> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.oester-snede-skole.dk" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##Åle-Hjortsvang Skole#|#55.888988,9.562844000000041#|# <p class="gmtitle" >Åle-Hjortsvang Skole </p> Tlf.: 79 91 83 77<br/> Leder: Frank Kjær<br/> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.aale-hjortsvang-skole.dk" target=" _blank" >Skolens hjemmeside » </a > #|#ece115##|##
Børnehaven Skovtrolden#|#55.78610699999999,9.855085000000031#|# <p class="gmtitle" >Børnehaven Skovtrolden </p> Holmen 8, Bjerre, 8783 Hornsyld<br/> Leder: Birgit Barasinski<br/> Tlf. 75 68 16 02<br/> <a href="mailto:skovtrolden@hedensted.dk"> skovtrolden@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://skovtrolden.aula.dk/" target=" _blank" >Børnehaven Skovtroldens hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Barrit Børnehus#|#55.7151394,9.879018999999971#|# <p class="gmtitle" >Barrit Børnehus </p> Barrit Langgade 49, 7150 Barrit<br/> Leder: Helle Eglin<br/> Tlf.: 79 83 31 91<br/> <a href="mailto:helle.eglin@hedensted.dk">helle.eglin@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://barrit-skole.aula.dk/" target=" _blank" >Barrit Børnehus hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Stjerneskuddet#|#55.7831,9.69396299999994#|# <p class="gmtitle" >Børnehuset Stjerneskuddet (integreret institution) </p> Stjernegårdsvej 18, 8722 Hedensted<br/> Leder: Pia Mildahl Hammershøj<br/> Tlf.: 79 74 12 40<br/> <a href="mailto:stjerneskuddet@hedensted.dk">stjerneskuddet@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://stjerneskuddet.aula.dk/" target=" _blank" >Stjerneskuddets hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Børnehaven Børnekæret#|#55.85124099999999,9.584149000000025#|# <p class="gmtitle" >Børnehaven Børnekæret </p> Kærvejen 30, 7171 Uldum<br/> Leder: Jette Risager<br/> Tlf.: 79 83 31 80<br/> <a href="mailto:boernekaeret@hedensted.dk">boernekaeret@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " https://bornekaeret.aula.dk/" target=" _self" >Børnehaven Børnekærets hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Børnehuset Lille Dalby (integreret institution)#|#55.7618,9.724373900000046#|# <p class="gmtitle" >Børnehuset Lille Dalby (integreret institution) </p> Lille Dalbyvej 2B, 8722 Hedensted<br/> Leder: Niels Henning Stræde Nielsen<br/> Tlf.: 79 74 13 30<br/> <a href="mailto:lilledalby@hedensted.dk"> lilledalby@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://lilledalby.aula.dk/" target=" _blank" >Børnehuset Lille Dalbys hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Børnehuset Tippen (integreret institution)#|#55.811508,9.704690400000004#|# <p class="gmtitle" >Børnehuset Tippen (integreret institution) </p> Rævebjergvej 21, 8723 Løsning<br/> Leder: Susie Helle Johnsen<br/> Tlf.: 79 91 82 70<br/> <a href="mailto:tippen@hedensted.dk">tippen@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://tippen.aula.dk/" target=" _blank" >Børnehuset Tippens hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Børnehaven Eventyrhaven#|#55.79447099999999,9.572819999999979#|# <p class="gmtitle" >Børnehaven Eventyrhaven </p> Kofodsvej 4, Lindved, 7100 Vejle<br/> Leder: Zette Gabel<br/> Tlf.: 79 74 13 05<br/> <a href="mailto:eventyrhaven@hedensted.dk">eventyrhaven@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " https://eventyrhavenlindved.aula.dk" target=" _blank" >Børnehaven Eventyrhavens hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Øster Snede Børnehus#|#55.797467,9.652985#|# <p class="gmtitle" >Øster Snede Børnehus </p> Ribevej 65B, Kragelund, 8723 Løsning<br> Leder: Stinne Møller Jespersen<br> Tlf.: 75 89 34 41<br> <a href="mailto:ostersnedebornehus@hedensted.dk">ostersnedebornehus@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " https://oestersnedeboernehus.aula.dk/" target=" _blank" >Øster Snede Børnehus hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Børnehuset Østerled (integreret institution)#|#55.771309,9.708529999999996#|# <p class="gmtitle" >Børnehuset Østerled (integreret institution) </p> Østerled 2, 8722 Hedensted<br/> Leder: Kirsten Laursen<br/> Tlf. 79 75 52 69<br/> <a href="mailto:Osterled@Hedensted.dk">Osterled@Hedensted.dk.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://oesterled.aula.dk/" target=" _blank" >Børnehuset Østerleds hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Den integrerede institution Spiloppen#|#55.77155399999999,9.708024000000023#|# <p class="gmtitle" >Den integrerede institution Spiloppen </p> Østerled 4, 8722 Hedensted<br/> Leder: Gitte Nordstrøm Ibsen<br/> Tlf.: 79 74 12 03<br/> <a href="mailto:gitte.ibsen@hedensted.dk">gitte.ibsen@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://spiloppen.aula.dk/" target=" _blank" >Spiloppens hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Børnehaven Lykkebo#|#55.770515,9.702889000000027#|# <p class="gmtitle" >Børnehaven Lykkebo </p> Østerbrogade 26A, 8722 Hedensted<br> Leder: Gitte Nordstrøm Ibsen<br> Tlf.: 79 74 12 03<br> <a href="mailto:gitte.ibsen@hedensted.dk">gitte.ibsen@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.bhvlykkebo.dk/" target=" _blank" >Børnehaven Lykkebos hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Den integrerede institution Giraffen#|#55.807641,9.99852199999998#|# <p class="gmtitle" >Børnehuset Giraffen </p> Sønderbakken 25A, Glud, 7130 Juelsminde<br/> Leder: Kirsten Ravn Kjems<br/> Tlf.: 79 91 83 85<br/> <a href="mailto:giraffen@hedensted.dk">giraffen@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " https://giraffenglud.aula.dk/" target=" _blank" >Giraffens hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Den integrerede institution Tryllefløjten#|#55.732684,9.70776699999999#|# <p class="gmtitle" >Den integrerede institution Tryllefløjten </p> Skolevej 3B, 8721 Daugård<br/> Leder: Lisbeth Østergaard<br/> Tlf.: 79 83 30 95<br/> <a href="mailto:lisbeth.oestergaard@hedensted.dk">lisbeth.oestergaard@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.trylleflojten.dk" target=" _blank" >Tryllefløjtens hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Idrætsbørnehaven Skjold#|#55.797185,9.940214999999966#|# <p class="gmtitle" >Idrætsbørnehaven Skjold </p> Skjold Kirkevej 20B, Skjold, 7130 Juelsminde<br/> Leder: Susanne Lund<br/> Tlf.: 75 68 24 29<br/> <a href="mailto:idraetsbornehaven.skjold@hedensted.dk">idraetsbornehaven.skjold@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.idraetsbornehavenskjold.dk" target=" _blank" >Idrætsbørnehaven Skjolds hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Rårup Børnehus (integreret institution)#|#55.774733,9.930178000000069#|# <p class="gmtitle" >Rårup Børnehus (integreret institution) </p> Bakkedalsvej 25, Rårup, 7130 Juelsminde<br/> Leder: Susanne Lund<br/> Tlf.: 75 68 53 43<br/> <a href="mailto:raarup.bornehave@hedensted.dk">raarup.bornehave@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.raarupbornehus.dk" target=" _blank" >Rårup Børnehus hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Hornsyld Idrætsbørnehus (integreret institution)#|#55.757495,9.84931800000004#|# <p class="gmtitle" >Hornsyld Idrætsbørnehus (integreret institution) </p> Bakkevej 20A, 8783 Hornsyld<br/> Leder: Birte Tjagvad Schmidt<br/> Tlf.: 79 74 12 50<br/> <a href="mailto:hornsyld.idraetsbornehave@hedensted.dk">hornsyld.idraetsbornehave@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " https://hib.aula.dk/" target=" _blank" >Hornsyld Idrætsbørnehus hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Landsbyhaven, udvidet skolefritidsordning#|#55.8520004,9.702867100000049#|# <p class="gmtitle" >Landsbyhaven - udvidet skolefritidsordning </p> Korningvej 70, 8700 Horsens<br/> Leder: Olga Jensen<br/> Tlf.: 75 67 34 95<br/> <a href="mailto:landsbyhaven@hedensted.dk">landsbyhaven@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.landsbyhaven-korning.dk" target=" _blank" >Landsbyhavens hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Den integrerede institution Skovly#|#55.694017,9.804509999999937#|# <p class="gmtitle" >Den integrerede institution Skovly </p> Stouby Skovvej 2, 7140 Stouby<br/> Leder: Anne Rosenmeyer<br/> Tlf.: 79 74 12 66<br/> <a href="mailto:naturbornehaven@hedensted.dk">naturbornehaven@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " https://stouby-skole.aula.dk/" target=" _blank" >Den integrerede institution Skovlys hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Rask Mølle Børneunivers#|#55.871916,9.613576999999964#|# <p class="gmtitle" >Rask Mølle Børneunivers - Skovstjernen </p> Gyvelvej 3, 8763 Rask Mølle<br/> Leder: Jane Lindner<br/> Tlf.: 75 67 83 39<br/> <a href="mailto:jane.lindner@hedensted.dk">jane.lindner@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " https://raskmolleborneunivers.aula.dk/" target=" _blank" >Rask Mølle Børneunivers' hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Søstjernen (integreret institution)#|#55.86854400000001,9.608713999999964#|# <p class="gmtitle" >Rask Mølle Børneunivers - Søstjernen (integreret institution) </p> Møllersmindevej 12, 8763 Rask Mølle<br/> Leder: Jane Lindner<br/> Tlf.: 79 74 13 40<br/> <a href="mailto:jane.lindner@hedensted.dk">jane.lindner@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.raskmolleborneunivers.dk" target=" _blank" >Søstjernen's hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Ølholm Børnehave og SFO#|#55.835835,9.530275999999958#|# <p class="gmtitle" >Ølholm Børnehave og SFO </p> Skolevej 103, Ølholm, 7160 Tørring<br/> Leder: Anette Nielsen<br/> Tlf.: 79 74 12 18<br/> <a href="mailto:anette.nielsen@hedensted.dk">anette.nielsen@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://oelholm-skole.dk" target=" _blank" >Ølholm Skole, Børnehave og SFO's hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Børnehuset Tuen (integreret institution)#|#55.710123,9.983015900000055#|# <p class="gmtitle" >Tofteskovens Børnehuse - Børnehuset Tuen (integreret institution) </p> Tofteskovvej 10, 7130 Juelsminde<br/> Leder: Lisbet Bach Tang <br/> Tlf.: 79 83 31 60<br/> <a href="mailto:bornehusettuen@hedensted.dk">bornehusettuen@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " https://tofteskovens.aula.dk/" target=" _blank" >Tofteskovens Børnehuses hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Børnehuset Tusindfryd (integreret institution)#|#55.70929599999999,9.988676899999973#|# <p class="gmtitle" >Tofteskovens Børnehuse - Børnehuset Tusindfryd (integreret institution) </p> Tofteskovvej 2b, 7130 Juelsminde<br/> Konstitueret Leder: Lisbet Bach Tang Afdelingsleder: Mikael Boldrup<br> <br/> Tlf.: 79 91 83 91<br/> <a href="mailto:tusindfryd.juelsminde@hedensted.dk">tusindfryd.juelsminde@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://tofteskovens.aula.dk/" target=" _blank" >Tofteskovens Børnehuses hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Tørring Børnehus (integreret institution)#|#55.8573835,9.489652299999989#|# <p class="gmtitle" >Tørring Børnehus (integreret institution) </p> Drosselvej 4, 7160 Tørring<br/> Leder: Tore Knudsen<br> Tlf.: 79 74 11 20<br/> <a href="mailto:torringboernehave@hedensted.dk">torringboernehave@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.toerringinstitutionen.dk" target=" _blank" >Tørring Børnehus's hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Myretuen#|#55.854594,9.500190900000007#|# <p class="gmtitle" >Myretuen </p> Søndre Fælledvej 14, 7160 Tørring<br/> Leder: Tore Knudsen<br> Tlf.: 79 83 30 03<br/> <a href="mailto:myretuen@hedensted.dk">myretuen@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.toerringinstitutionen.dk" target=" _blank" >Myretuen's hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Ølsted Børnehave#|#55.81,9.761111099999994#|# <p class="gmtitle" >Ølsted Børnehave </p> Kirstinelundsvej 22, Ølsted, 8723 Løsning<br/> Leder: Lone Kjeldsen<br/> Tlf.: 79 74 12 35<br/> <a href="mailto:olstedbornehave@hedensted.dk">olstedbornehave@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://oelsted-skole.aula.dk/" target=" _blank" >Ølsted Børnehave's hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Aale-Hjortsvang Børneby, udvidet skolefritidsordning#|#55.887327,9.562531900000067#|# <p class="gmtitle" >Aale-Hjortsvang Børneby, udvidet skolefritidsordning </p> Aale Bygade 21A, Aale, 7160 Tørring<br/> USFO-leder: Betina Dyrehave Kristensen <br/> Tlf. 79 74 12 90<br/> <a href="mailto:aalehjortsvangboerneby@hedensted.dk">aalehjortsvangboerneby@hedensted.dk</a> <p> <a class="gmlink" href = " http://aale-hjortsvang-skole.dk/" target=" _blank" >Aale-Hjortsvang Børneby's hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##Tip-Teamet (Team for inkluderende pædagogik)#|#55.778513,9.6947739#|# <p class="gmtitle" >TIP Teamet (Team for inkluderende pædagogik) </p> Lunavej 2, 8722 Hedensted<br/>Leder:Lone Kirkeby<br/>Tlf: 29 63 15 94<br/> <p> <a class="gmlink" href = " http://www.tip-teamet.dk" target=" _blank" >TIP Teamet, team for inkluderende pædagogik hjemmeside » </a > #|#317AAF##|##

Kontakt

Læring i dagtilbud

Tlf.: 79755000

Digital Post til Læring i dagtilbud