Spæd- og småbørn

Når du lige har født, modtager Sundhedsplejen besked fra sygehuset om dit barns fødsel og kontakter dig herefter hurtigst muligt og aftaler tidspunkt for besøg.
Et billede af far, mor og barn

Hjemmebesøg

Vi tilbyder hjemmebesøg frem til barnet er ca 1½ år. Det første besøg er når barnet er 4-5 dage gammel. Vil tilstræber, at familien får besøg af en gennemgående sundhedsplejerske. Vi tilbyder 8 besøg til førstegangsfødende og 7 besøg til flergangsfødende.
Ved besøgene undersøger vi dit barn og vurderer sammen med jer forældre, om barnet trives og udvikler sig.
Vi aflægger ekstra besøg, hvis der er særlige behov.

Mødregrupper

Der bliver oprettet mødregrupper inden for de første måneder efter fødslen. Det er sundhedsplejersken, der sammensætter gruppen, hvor børnene vil have nogenlunde samme alder. Sundhedsplejersken sender invitation til mødregruppe via e-mail.

Fædrehold

Til fædre og børn i orlovsperioden- alle har mulighed for at deltage i et fællesskab

Mor/barn-gruppen

Er kommunens tilbud til unge mødre og deres spædbørn, som har brug for mere støtte end det, man kan få i en almindelig mødregruppe.

Barn på vej

Et udvidet tilbud til sårbare gravide med behov for ekstra støtte i graviditeten og de første måneder efter barnet er født.

Fødselsdepression

I Hedensted Kommune gør vi en særlig indsats for at finde og hjælpe de kvinder, der rammes af en fødselsdepression.

Flere undersøgelser viser, at 8-10 % af nybagte mødre rammes af en fødselsdepression inden for det første år, efter de er blevet mødre.

Du vil ved sundhedsplejerskens besøg ca. 8 uger efter fødslen blive tilbudt at udfylde et spørgeskema med 10 spørgsmål om dit psykiske velbefindende. Spørgeskemaet kaldes Edinburgh-skalaen. Du kan også blive screenet på andre tidspunkter, hvis du tror, at du er ramt af en fødselsdepression.
Sundhedsplejersken taler med dig om dine svar og sammen finder I ud af, om du har brug for hjælp.

Du kan via sundhedsplejen blive visiteret til en samtalegruppe for mødre med fødselsdepression. 

 

Sundhedsfagligt, planlagt tilsyn- Sundhedsplejen 2019

Tilsynsrapport november 2019

Kontakt

Sundhedsplejen

Tlf.: 79755000

Digital Post til Sundhedsplejen