Skolebørn

Alle skoler i Hedensted Kommune har tilknyttet en sundhedsplejerske, som kan kontaktes for råd og vejledning. Nedenfor kan du læse hvornår dit barn indkaldes til samtale og undersøgelse
En gruppe skolebørn

Skolesundhedsplejens tilbud

  • Indskolingsundersøgelse i børnehaveklassen
  • 2. klasse - Sundhedssamtale og højde- og vægtmåling
  • 4. klasse - Højde- og vægtmåling og sundhedspædagogisk undervisning.
  • Tilbud om pubertetsundervisning
  • 6. klasse - Sundhedssamtale og højde- og vægtmåling samt synsprøvesundhedspædagogisk undervisning
  • 8. klasse - Udskolingsundersøgelse
  • Sundhedspædagogisk undervisning i andre emner på udvalgte klassetrin
  • Årlige sundhedssamtaler med elever i specialklasser


Invitationer til samtale sendes ud via forældreintra

Det er her kommunikationen foregår mellem lærer, forældre, elever og sundhedsplejen.
På de nævnte årgange, på nær 2. klasse, vil der være spørgeskema, som barn og/eller forældre skal udfylde via www.børnungeliv.dk. Dette vil fremgå af invitation til samtale, sendt ud via AULA.

Kontakt

Sundhedsplejen

Tlf.: 79755000

Digital Post til Sundhedsplejen