Milepæle for matematikudvikling i 7.-9. klasse

Der skal arbejdes med områderne “Matematiske kompetencer”, “Tal og algebra”, “Geometri og måling” og “Statistik og sandsynlighed”  i 7.-9. klasse.

Der er fokus på, at barnet kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik.

Der er fokus på, at barnet kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser. Det betyder, at positive og negative tal, brøker, decimaltal og irrationelle tal er i fokus, og at barnet kan regne ved at bruge hovedet, en lommeregner og it (regneark og CASprogram) - herunder også at indsætte tal i stedet for variable i en simpel formel. Det betyder også, at der kan gennemføres simple procentberegninger med overslag og lommeregner.

Der er fokus på, at barnet kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål. Det betyder, at barnet kan arbejde med to- og tredimensionelle udtryk og med målinger af disse. Det betyder, at barnet kan undersøge egenskaber og sammenhænge ved forskellige udtryk.

Der er fokus på, at barnet kan vurdere statistiske undersøgelser og anvende sandsynlighed. Det betyder, barnet kan analysere og tolke data og selv udføre statistiske undersøgelser. Det betyder, at barnet kan arbejde med statistisk og teoretisk sandsynlighed og med sammensatte sandsynligheder.

Du kan få sat lidt flere ord på på “Milepæle for udvikling af kompetencer 7.-9. klasse” her

Hvem kan kontaktes, hvis du har spørgsmål til dit barns faglige udvikling?

Hvis du har spørgsmål til dit barns udvikling af matematiske kompetencer, er det en god idé at tale med barnets lærer og evt. skolens matematikvejleder om den faglige udvikling.

På alle skoler i Hedensted kommune er der faste rådgivningsfora, hvor Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) deltager. I et sådant rådgivningsforum vil I og lærerne kunne søge yderligere vejledning, samtidig med at I laver fremtidige aftaler.