Milepæle for matematikudvikling i 1.-3. klasse

Piger i undervisningssituation

Fælles forenklede mål 1. - 3. kl. 

Der skal arbejdes med områderne “Matematiske kompetencer”, “Tal og algebra”, “Geometri og måling” og “Statistik og sandsynlighed” i 1.-3. klasse.

Der er fokus på, at barnet lærer at handle hensigtsmæssigt i situationer, hvor matematik indgår.

Der er fokus på, at barnet kan anvende trecifrede tal til at beskrive antal og rækkefølge, og at barnet kan lægge sammen og trække fra med naturlige tal ved at bruge hovedregning og lommeregning. Det betyder, at tallene 10-1000 er i fokus, og at barnet kan regne ved at bruge hovedet og en lommeregner - de skal bygge deres talbehandling på forståelse og ikke på en bestemt måde at regne på -, at barnet skal selv udvikle metoder til beregninger med naturlige tal.

Der er fokus på, at barnet kan anslå og måle længde, tid og vægt i enkle hverdagssammenhænge. Det betyder, at barnet skal kende til forskellige måle-enheder og have fornemmelse for enhedens størrelse - de kan måle og vurdere rigtigheden af enkle målinger -, at barnet kan anvende geometriske begreber og måle.

Der er fokus på, at barnet kan udføre enkle statistiske undersøgelser. Det betyder, at barnet kan læse enkle diagrammer og tabeller og lave sine egne små enkle statistiske undersøgelser og præsentere dem. Der er samtidig fokus på, at barnet kan udtrykke intuitive chancestørrelser. Det betyder, at barnet umiddelbart kan sige, hvad der er størst chance for indenfor en overskuelig mængde.


Du kan få sat lidt flere ord på på “Milepæle for udvikling af kompetencer 1.-3. klasse” her

Hvem kan kontaktes, hvis du har spørgsmål til dit barns faglige udvikling?

Hvis du har spørgsmål til dit barns udvikling af matematiske kompetencer, er det en god idé at tale med barnets lærer og evt. skolens matematikvejleder om den faglige udvikling.

På alle skoler i Hedensted kommune er der faste rådgivningsfora, hvor Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) deltager. I et sådant rådgivningsforum vil I og lærerne kunne søge yderligere vejledning, samtidig med at I laver fremtidige aftaler.