Udvalget for Teknik - Dagsordener og referater 2014-2017

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 3. maj 2016
Mødested: Kantinen Uldum

Dagsordenpunkter

57. Principdrøftelse af planlægning for et område ved Sneppevej, Vandmøllevej og Nordre Alle i LøsningKlik her for at folde ud og læse mere om Principdrøftelse af planlægning for et område ved Sneppevej, Vandmøllevej og Nordre Alle i Løsning

58. Endelig vedtagelse af lokalplan 1098 for Castberggård i Urlev med tilhørende kommune-plantillæg nr. 15. Klik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af lokalplan 1098 for Castberggård i Urlev med tilhørende kommune-plantillæg nr. 15.

59. Aflysning af Lokalplan 1036 for et boligområde ved Museumsvej i GludKlik her for at folde ud og læse mere om Aflysning af Lokalplan 1036 for et boligområde ved Museumsvej i Glud

60. Landzonesag på Ørumvej 80, 8721 DaugårdKlik her for at folde ud og læse mere om Landzonesag på Ørumvej 80, 8721 Daugård

61. Ansøgning om dispensation fra 100 m byggelinie langs Haurumvej i Uldum Klik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning om dispensation fra 100 m byggelinie langs Haurumvej i Uldum

62. Anlægsbevilling til byggemodning af Friggsvej, Ølsted - etape 2Klik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til byggemodning af Friggsvej, Ølsted - etape 2

63. Anlægsbevilling til byggemodning af Rugmarken, HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til byggemodning af Rugmarken, Hedensted

64. Udgifter til udgravning af arkæologi fra kommunale byggemodningerKlik her for at folde ud og læse mere om Udgifter til udgravning af arkæologi fra kommunale byggemodninger

65. Omfartsvej vest om ØrumKlik her for at folde ud og læse mere om Omfartsvej vest om Ørum

66. Ansøgning om lovliggørelse af ca 390 meter fjernet digeKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning om lovliggørelse af ca 390 meter fjernet dige

67. Pris på affald til forbrænding - afvikling af kapitalindskud til Energnist (det tidl. L90)Klik her for at folde ud og læse mere om Pris på affald til forbrænding - afvikling af kapitalindskud til Energnist (det tidl. L90)

68. Det fælleskommunale affaldsselskab Energnist - strategi i høringKlik her for at folde ud og læse mere om Det fælleskommunale affaldsselskab Energnist - strategi i høring

69. Orientering om grundvandsredegørelse til NaturstyrelsenKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om grundvandsredegørelse til Naturstyrelsen

70. Orientering - vandværksmøde 2016Klik her for at folde ud og læse mere om Orientering - vandværksmøde 2016

71. Drøftelse af udkast til HandicappolitikKlik her for at folde ud og læse mere om Drøftelse af udkast til Handicappolitik

72. Potentialepakke Udvalget for TeknikKlik her for at folde ud og læse mere om Potentialepakke Udvalget for Teknik

73. Opsamling fra månedsmøderne - marts måned 2016Klik her for at folde ud og læse mere om Opsamling fra månedsmøderne - marts måned 2016

74. Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2015 til 2016Klik her for at folde ud og læse mere om Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2015 til 2016

75. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager

76. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt