Byggeaffald

Læs om reglerne for anmeldelse af bygge- og anlægsaffald.
Tagsten

Byggeaffald kan indeholde miljø- og sundhedsfarlige stoffer. For at sikre at byggeaffaldet håndteres korrekt, skal du derfor anmelde dit byggeaffald til kommunen.

Der skal derfor altid foretages en gennemgang af bygningen, inden den rives ned eller renoveres, for at kommunen kan klassificere affaldet korrekt. Det gælder uanset, hvornår bygningen er opført eller renoveret. Vi anbefaler derfor, at du kontakter et firma som kan gennemgå bygningen for eventuelle miljøskadelige stoffer.

Viser gennemgangen, at der er risiko for, at der kan være materialer, eventuelt maling, som kan indeholde miljøfarlige stoffer, skal der tages en prøve. Prøven skal analyseres af et firma, der er godkendt hertil. Det er for at få fastlagt om der er tale om rent affald, forurenet affald eller måske farligt affald.

Resultaterne af prøverne skal medsendes ”Anmeldelsen af bygge- og anlægsaffald”.

Kontakt

Klima, Miljø & Byg

Tlf.: 79755605

Send e-mail til Klima, Miljø & Byg