Affaldsordning

Læs om den nye ordning som træder i kraft pr. 1. maj 2021.
Nye affaldsbeholdere

Hedensted Kommunes affaldsordning for husholdningsaffald gælder papir/pap, metal/plast/mad- og drikkekartoner samt madaffald og restaffald.

For husstande med standardløsningen, og ikke fællesløsninger, gælder ordningen også farligt affald i miljøkassen.

Som standard sorteres affaldet i hvert sit rum i genbrugsbeholderen:

  • Papir / pap
  • Metal, plast, mad - og drikkekartoner

I hvert sit rum i mad/rest-beholderen

  • Madaffald
  • Restaffald

Læs mere om affaldsordningen.

Du kan finde hjælp til sortering i den digitale sorteringsguide eller downloade og printe en guide

Du kan altid bruge genbrugsstationen, både til det meste af det affald, du sorterer derhjemme, men også alt det affald, der ikke dækkes af affaldsordningen.

  

Kontakt

Renovation

Tlf.: 79755680

Send e-mail til Renovation