Psykologgruppen i TCLT

Hvem er vi?

I psykologgruppen i TCLT er vi 10 psykologer

Hvad hjælper vi med?

 • Understøtte læring og trivsel i skoler og daginstitutioner
 • Rådgivning og vejledning
 • Psykologisk/pædagogiske vurderinger

Hvordan hjælper vi ?

 • Fokus på forebyggelse
 • Rådgivning af forældre, lærere, pædagoger og dagplejere
 • Specialpædagogisk vejledning
 • Supervision af faggrupper
 • Psykologisk testning
 • Observation
 • Psykoedukation
 • Korte samtaleforløb
 • Gruppeforløb
 • Vidensformidling
 • Forældrekontakten
 • Henvisning til andre instanser

Hvordan kommer man i kontakt med os?

 • Via skole eller daginstitutioner
 • Send Digital Post
 • Telefon på 79 75 55 06 eller 79 75 58 83 mandag-fredag i telefontiden kl. 9.00-12.00