Servicemål - Erhverv

Antallet af indkomne byggeansøgninger varierer fra måned til måned. Det betyder, at der kan forekomme sæsonudsving i sagsbehandlingstiden.

Vi har i øjeblikket højsæson - læs mere om den aktuelle situation

Afgørelser i byggesager meddeles indenfor:

1 dag for strakstilladelser

14 dage for enfamiliehuse, garager, carporte, udhuse ol.

28 dage for erhvervsbyggeri

Sagsbehandlingstiden tæller fra den dag, hvor sagen er fuldt belyst og gælder alene sager som ikke kræver høringsperioder eller særtilladelser.

Du kan hjælpe med til en hurtig sagsbehandling ved at:

  • Kontrollere og kvalitetssikre ansøgningsmaterialet inden du sender det til os.
  • Sikre at projektet overholder gældende lovgivning for ejendommen, hvor der skal bygges.

Hvis du har brug for vejledning, kan du booke en tid hos en byggesagsbehandler.

Vi glæder os til at behandle jeres ansøgninger i et samarbejde med jer.