Læsekonsulenten i TCLT

Konsulenten er ansat ved Tværfagligt Center for Læring og Trivsel. Konsulenten tilrettelægger og udfører eget arbejde under ansvar overfor den ledende psykolog og i samarbejde med den pædagogiske konsulent for normalområdet.

Basisfunktioner

Personlig faglig/pædagogisk udvikling

Konsulenten er forpligtet til at vedligeholde sin viden om nyere forskning, pædagogiske initiativer og nyt relevant undervisningsmateriale på området. Dette sker ved selvstudier og gennem deltagelse i møder, kurser og konferencer. Det sker ligeledes gennem samarbejde med egne faglige netværk og kollegial supervision, herunder deltagelse i det årlige informationsmøde for læsekonsulenter.

Internt tværfagligt samarbejde

Konsulenten indgår i PPR’s tværfaglige samarbejde om udvikling, rådgivning og vejledning, primært i den almindelige differentierede undervisning, sekundært på specialundervisningsområdet.
Konsulenten deltager i personalemøder og andre arrangementer for personalet, hvor også egne informationer formidlers til organisationen.
Konsulenten holder sig ajour med organisationens udvikling og kommunens skolevæsen generelt.
Konsulenten besvarer mails, forbereder og efterbehandler møder samt fører journaler.

Eksternt tværfagligt samarbejde

Konsulenten rådgiver politikere og skoleledere, dels i problematikker omkring børns skriftsproglige udtryk, dels vedrørende specialpædagogisk bistand til børn i læse- stavevanskeligheder og dels omkring skriftsprogsfremmende miljøer.

Derudover arbejder konsulenten på følgende niveauer:

Kommuneniveau:

 • Konsulenten deltager i udarbejdelse og vedligeholdelse af kommunens læsepolitik.
 • Konsulenten databehandler og formidler evalueringer af elevernes skriftsprog fra kommunens skoler. (elevernes læse- staveresultater fra kommunens skoler).
 • Konsulenten deltager i udbygning og opkvalificering kommunens pædagogiske it tilbud til skolerne med henblik på den skriftsproglige undervisning.
 • Konsulenten deltager i evalueringen af kommunens pædagogiske it tilbud omkring skriftsprogsundervisning.
 • Konsulenten etablerer, leder, understøtter, opkvalificerer og sparrer netværk omkring skriftsprogsundervisning på tværs af kommunens skoler. Primært for læsevejledere og lærere i 1. klasse.
 • Konsulenten planlægger og afholder spotkurser, ud fra brugerønsker med henblik på opkvalificering af skriftsprogsundervisningen i kommunens skoler.
 • Konsulenten deltager i begrænset omfang i kommunalt udviklingsarbejde om udvikling af skriftsprogsundervisningen.
 • Konsulenten deltager i begrænset omfang i kommunalt udvalgsarbejde om udvikling af skriftsprogsundervisningen.

Skoleniveau

 • Konsulenten deltager i og afholder opkvalificerende, fagligt relevante møder.
 • Konsulenten medvirker i pædagogisk udvikling primært i den almindelige differentierede undervisning, sekundært i specialundervisningen.
 • Konsulenten medvirker efter særlig aftale i forsøgs- og udviklingsarbejde om udviklingen af skriftsprogsundervisningen.
 • Konsulenten rådgiver og vejleder pædagog- og lærerteam omkring såvel børn som særlige undervisningsforløb af generel karakter.

Klasseniveau

 • Konsulenten tilbyder at lede klassekonferencer efter særlig aftale.
 • Konsulenten kan i særlige tilfælde sparre evalueringer af enkelte klasser.
 • Konsulenten kan i særlige tilfælde yde vejledning og rådgivning omkring konkrete undervisningsforløb og differentieringen heraf, såfremt dette har opkvalificerende og generel karakter.

Elev og forældreniveau:

 • Konsulenten rådgiver og vejleder omkring brug af it som kompenserende hjælpemiddel i undervisningen.
 • Konsulenten medvirker ved etablerede sager om enkelt børn i svære læse- skrivevanskeligheder, primært med udgangspunkt i journalmateriale, sekundært med udgangspunkt i egne undersøgelser.