Indledning

Overordnede tanker om læsning i Hedensted Kommune

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Det betyder, at mindst 80 % af eleverne skal være så gode til at læse, at de placerer sig i grupperne "god", "rigtig god" og "fremragende" i de Nationale test i læsning. Samtidig skal andelen af de allerdygtigste elever i dansk stige år for år. Ligeledes skal andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test reduceres år for år. Derfor skal der sættes fokus på:

  • At fremme læselyst og læseglæde.
  • At støtte barnets sprog- og læseudvikling.
  • At støtte barnets skriftsproglige udvikling.
  • At fremme et læringsmiljø, hvor børnene er produktive.

Det indebærer, at der primært arbejdes forebyggende og inkluderende med fokus på børnenes læsekompetencer og selvværd således, at alle børn er i læring og udvikling i forhold til sig selv, for herved at optimere antallet af børn med gode læsefærdigheder.

Den samlede sprog- og læseindsats i hele barndommen og ungdommen for børn og unge i Hedensted Kommune er derfor vigtig. Dels i forhold til selvværdet, men også i forhold til at kunne gennemføre et uddannelsesforløb og blive rustet til at deltage aktivt i samfundet som demokratiske medborgere. 

Styrkelse af vores børn og unges sprog- og læseudvikling sker i samarbejde med forældrene ved en fælles indsats og i et bredt samarbejde både lokalt og centralt. Formålet med politik for sprog og læsning er derfor at give et fælles grundlag for de forskellige institutioner, og samtidig skabe en forbindelse mellem de forskellige aktører og indsatser, således at alle børn og unge får mulighed for at blive så dygtige som de kan. 

Visioner

At være læser i videnssamfundet kræver mange kompetencer. Det er vigtigt at have gode læsefærdigheder, hvor man hurtigt kan afsøge materiale og vælge læsestrategi, men det er lige så vigtigt at kunne kommunikere og forstå kommunikation på flere måder.

Vores børn og unge magter allerede en del af dette i deres fritidsliv, så det handler om at sætte det i spil i undervisningen – her undervisningen i læsning og kommunikation. For at sætte dette i spil kræver det adgang til forskellige online tjenester, netadgang mm. Men lige så vigtigt er det, at eleverne bliver aktive og deltagende i kommunikationen.

Undervisning og videnstilegnelse foregår ikke længere kun fra lærer til elev, men fordrer, at eleverne producerer såvel tekst som billede og lyd. På den måde viser de, at de mestrer mange forskellige tilgange til kommunikation. For at dette bliver virkelighed kræves det, at eleverne bliver superbrugere af teknologi.