Evalueringsplan

Samlet oversigt over elevevaluering

Folkeskolen  skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Det betyder at mindst 80% af eleverne skal være så gode til at matematik at de placerer sig i grupperne “god”, “rigtig god” og ”fremragende” i de nationale test for matematik.

Ligeledes skal andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test reduceres år for år.
Evaluering er en del af den professionelle lærers arbejde og foregår løbende. Den løbende evaluering af elevens udbytte består af både interne og eksterne evalueringer. Evalueringen skal danne grundlag for vejledning af den enkelte elev og for den videre planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen, samt for underretning af forældrene om elevens udbytte af undervisningen.
I oversigten fremgår de obligatoriske evalueringer, der skal tages af skolen. Derudover skal skolen mindst en gang pr. skoleår udlevere en elevplan til elevens forældre, som både indeholder en statusdel og en opfølgningsdel. Hedensted Kommune arbejder med “Min Uddannelse” som den elektroniske platform, hvor der kommunikeres mellem skole og hjem i forhold til dynamiske evalueringer og elevplaner.
Samlet oversigt over elevevaluering
 

Årgang

Efterår

Forår

Årligt

0.kl

   

Elevplan

1. kl.

   

Elevplan

2. kl.

MAT1

 

Elevplan

3. kl.

 

National test i matematik

Elevplan

4. kl.

MAT3

 

Elevplan

5. kl.

MAT4

 

Elevplan

6. kl.

MAT5

National test i matematik

Elevplan

7. kl.

   

Elevplan

8. kl.

 

National test i matematik

Elevplan

9. kl.

 

Prøven - afsluttende

Elevplan

Udover de nævnte obligatoriske evalueringer har mange skoler en lokal evalueringsplan med yderligere evalueringer.