Udvalget for Teknik - Dagsordener og referater 2014-2017

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 7. januar 2014
Mødested: Mødelokale 1 - Uldum

Dagsordenpunkter

1. Valg af formand og næstformand for Udvalget for TeknikKlik her for at folde ud og læse mere om Valg af formand og næstformand for Udvalget for Teknik

2. Fastsættelse af mødedatoer i 2014Klik her for at folde ud og læse mere om Fastsættelse af mødedatoer i 2014

3. Udpegning af medlemmer og suppleanter til diverse råd, nævn m.v.Klik her for at folde ud og læse mere om Udpegning af medlemmer og suppleanter til diverse råd, nævn m.v.

4. Ændringer i kommunens kollektive trafik i forbindelse med implementering af folkeskolereformenKlik her for at folde ud og læse mere om Ændringer i kommunens kollektive trafik i forbindelse med implementering af folkeskolereformen

5. Justering af forbrændingstakstKlik her for at folde ud og læse mere om Justering af forbrændingstakst

6. Orientering om proces for opkrævning af administrationsgebyr for 2014, affald fra virksomheder og landbrugKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om proces for opkrævning af administrationsgebyr for 2014, affald fra virksomheder og landbrug

7. Landzonesag - Læskur til heste på Hagevej 5, Hammer, 7160 TørringKlik her for at folde ud og læse mere om Landzonesag - Læskur til heste på Hagevej 5, Hammer, 7160 Tørring

8. Landzonesag - udhus på Skovbyvej 13, 8763 Rask MølleKlik her for at folde ud og læse mere om Landzonesag - udhus på Skovbyvej 13, 8763 Rask Mølle

9. Orientering om indsigelse mod byrådets endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan 1078Klik her for at folde ud og læse mere om Orientering om indsigelse mod byrådets endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan 1078

10. Orientering om indsigelser mod forslag til kommuneplantillæg nr. 23 og lokalplan 1080 for omfartsvej vest om ØrumKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om indsigelser mod forslag til kommuneplantillæg nr. 23 og lokalplan 1080 for omfartsvej vest om Ørum

11. Vedtagelse af lokalplan 1079 for den sydlige del af Bygmarken i HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om Vedtagelse af lokalplan 1079 for den sydlige del af Bygmarken i Hedensted

12. Lokalplanforslag 1084 for ride- og terapicenter ved AaleKlik her for at folde ud og læse mere om Lokalplanforslag 1084 for ride- og terapicenter ved Aale

13. Vedtagelse af lokalplan 1017 for erhvervsområde ved Snaptunvej i SnaptunKlik her for at folde ud og læse mere om Vedtagelse af lokalplan 1017 for erhvervsområde ved Snaptunvej i Snaptun

14. Udviklingsmuligheder af Løsning - principKlik her for at folde ud og læse mere om Udviklingsmuligheder af Løsning - princip

15. Endelig vedtagelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Stouby, Barrit og JuelsmindeKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Stouby, Barrit og Juelsminde

16. Evt. kommende fusion af affaldsselskaberne Østdeponi og ESØKlik her for at folde ud og læse mere om Evt. kommende fusion af affaldsselskaberne Østdeponi og ESØ

17. Tildeling af bevillinger til taxikørselKlik her for at folde ud og læse mere om Tildeling af bevillinger til taxikørsel

18. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager

19. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt