Udvalget for Teknik - Dagsordener og referater 2014-2017

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 3. marts 2015
Mødested: Kantinen Uldum

Dagsordenpunkter

21. Principgodkendelse af lokalplan 1093 - erhvervsområde ved Reprovej i HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om Principgodkendelse af lokalplan 1093 - erhvervsområde ved Reprovej i Hedensted

22. Principgodkendelse af lokalplan 1088 og Kommuneplantillæg nr. 9 i TørringKlik her for at folde ud og læse mere om Principgodkendelse af lokalplan 1088 og Kommuneplantillæg nr. 9 i Tørring

23. Strategi for borgerdeltagelse i lokalplanprocessenKlik her for at folde ud og læse mere om Strategi for borgerdeltagelse i lokalplanprocessen

24. Forslag til lokalplan 1090 for et erhvervsområde ved Barrit Langgade og Barrit Hulevej i Barrit med tilhørende tillæg nr. 3 til Hedensted Kommuneplan 2013-2025 samt tillæg nr. 24 til Hedensted SpildevandsplanKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag til lokalplan 1090 for et erhvervsområde ved Barrit Langgade og Barrit Hulevej i Barrit med tilhørende tillæg nr. 3 til Hedensted Kommuneplan 2013-2025 samt tillæg nr. 24 til Hedensted Spildevandsplan

25. Beplantning ved Skovbrynet i JuelsmindeKlik her for at folde ud og læse mere om Beplantning ved Skovbrynet i Juelsminde

26. Opsætning af 16m høj pylon ved Sunset BoulevardKlik her for at folde ud og læse mere om Opsætning af 16m høj pylon ved Sunset Boulevard

27. Overordnet prioritering af vejvedligeholdelse 2015Klik her for at folde ud og læse mere om Overordnet prioritering af vejvedligeholdelse 2015

28. Udvælgelse af trafiksikkerhedsprojekter til gennemførelse i 2015Klik her for at folde ud og læse mere om Udvælgelse af trafiksikkerhedsprojekter til gennemførelse i 2015

29. Vedligeholdese af kommunale vandløbKlik her for at folde ud og læse mere om Vedligeholdese af kommunale vandløb

30. Frigivelse af anlægsbevilling til færdiggørelse af byggemodningerKlik her for at folde ud og læse mere om Frigivelse af anlægsbevilling til færdiggørelse af byggemodninger

31. Reklamefiniansiering af stander og hundeposerKlik her for at folde ud og læse mere om Reklamefiniansiering af stander og hundeposer

32. Fusion af affaldsselskaberne ESØ og Østdeponi - forlængelse af hensigtserklæringKlik her for at folde ud og læse mere om Fusion af affaldsselskaberne ESØ og Østdeponi - forlængelse af hensigtserklæring

33. Orientering om tilskud til naturgenopretnings- og naturplejeprojekter i Hedensted KommuneKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om tilskud til naturgenopretnings- og naturplejeprojekter i Hedensted Kommune

34. Høring af Natura 2000 planer 2016-21Klik her for at folde ud og læse mere om Høring af Natura 2000 planer 2016-21

35. Revideret ansøgning til Grønt Partnerskabsprojekt i Uldum KærKlik her for at folde ud og læse mere om Revideret ansøgning til Grønt Partnerskabsprojekt i Uldum Kær

36. Opfølgning på BorgmesterpagtenKlik her for at folde ud og læse mere om Opfølgning på Borgmesterpagten

37. Vandhandleplan 2009-15 - 2. udgave af vandhandledplanKlik her for at folde ud og læse mere om Vandhandleplan 2009-15 - 2. udgave af vandhandledplan

38. Orientering om høring af vandområdeplaner 2015-21Klik her for at folde ud og læse mere om Orientering om høring af vandområdeplaner 2015-21

39. Udsendelse af varmeprojektforslag i høring, Matr. nr. 10dy, Tørring by, Tørring ved Søndre FælledvejKlik her for at folde ud og læse mere om Udsendelse af varmeprojektforslag i høring, Matr. nr. 10dy, Tørring by, Tørring ved Søndre Fælledvej

40. Udsendelse af varmeprojektforslag i høring, Odinsvej og Mimersvej i Hedensted SydKlik her for at folde ud og læse mere om Udsendelse af varmeprojektforslag i høring, Odinsvej og Mimersvej i Hedensted Syd

41. Miljøgodkendelse af havbrugKlik her for at folde ud og læse mere om Miljøgodkendelse af havbrug

42. Politisk Forum 2015Klik her for at folde ud og læse mere om Politisk Forum 2015

43. Årligt dialogmøde med sommerhusforeningerne i Hedensted KommuneKlik her for at folde ud og læse mere om Årligt dialogmøde med sommerhusforeningerne i Hedensted Kommune

44. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager

45. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt