Økonomiudvalget - Dagsordener og referater

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025
Mødedato: 16. maj 2022
Mødested: Mødelokale 3/4 Hedensted Rådhus

Dagsordenpunkter

96. Konkurrenceudsættelse - opfølgning på Budgetaftale 2022-2025Klik her for at folde ud og læse mere om Konkurrenceudsættelse - opfølgning på Budgetaftale 2022-2025

97. Ansøgning om kommunal lånegaranti til Tørring KraftvarmeværkKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning om kommunal lånegaranti til Tørring Kraftvarmeværk

98. Ansøgning om kommunal lånegaranti til Tørring KraftvarmeværkKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning om kommunal lånegaranti til Tørring Kraftvarmeværk

99. Ændring til tidligere godkendt lånegaranti til Rask Mølle VarmeværkKlik her for at folde ud og læse mere om Ændring til tidligere godkendt lånegaranti til Rask Mølle Varmeværk

100. Ansøgning om kommunal lånegaranti til Hedensted FjernvarmeKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning om kommunal lånegaranti til Hedensted Fjernvarme

101. Ansøgning om kommunal lånegaranti på 11.446.600 kr.Klik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning om kommunal lånegaranti på 11.446.600 kr.

102. Ansøgning om tilskud til privat nedrivningKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning om tilskud til privat nedrivning

103. Røgfri arbejdstid pr. 1. januar 2023Klik her for at folde ud og læse mere om Røgfri arbejdstid pr. 1. januar 2023

104. Opdateret personalepolitik for Hedensted KommuneKlik her for at folde ud og læse mere om Opdateret personalepolitik for Hedensted Kommune

105. Årsrapport vedr. GDPR og tilknyttede handleplanerKlik her for at folde ud og læse mere om Årsrapport vedr. GDPR og tilknyttede handleplaner

106. Månedsopfølgning april 2022Klik her for at folde ud og læse mere om Månedsopfølgning april 2022

107. Opsamling i udvalgene på seminar for KommunalbestyrelsenKlik her for at folde ud og læse mere om Opsamling i udvalgene på seminar for Kommunalbestyrelsen

108. Flytning af opgaver mellem udvalgKlik her for at folde ud og læse mere om Flytning af opgaver mellem udvalg

109. Sikring af grundvand indenfor BNBO- boringsnære beskyttelsesområderKlik her for at folde ud og læse mere om Sikring af grundvand indenfor BNBO- boringsnære beskyttelsesområder

110. Endelig vedtagelse af lokalplan 1157 for boliger ved Boestholtvej i KlakringKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af lokalplan 1157 for boliger ved Boestholtvej i Klakring

111. Anlægsbevilling til forundersøgelser på vandplansprojekter i Skjold å og Åstrup kær vandsystemKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til forundersøgelser på vandplansprojekter i Skjold å og Åstrup kær vandsystem

112. Asfaltarbejder på kommuneveje og cykelstier i 2022Klik her for at folde ud og læse mere om Asfaltarbejder på kommuneveje og cykelstier i 2022

113. Anlægsbevilling til sideudvidelser af kommuneveje 2022Klik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til sideudvidelser af kommuneveje 2022

114. Drøftelse af trafikken i viadukten ved banen på OverholmsvejKlik her for at folde ud og læse mere om Drøftelse af trafikken i viadukten ved banen på Overholmsvej

115. Igangsætning af planlægning for et nyt fjernvarmeværk i Rask MølleKlik her for at folde ud og læse mere om Igangsætning af planlægning for et nyt fjernvarmeværk i Rask Mølle

116. Fremme af kystbeskyttelsessag, højvandssikring af Juelsminde.Klik her for at folde ud og læse mere om Fremme af kystbeskyttelsessag, højvandssikring af Juelsminde.

117. Højvandssikring af Juelsminde. Forankring af bygherrerollen samt midlertidig afholdelse af udgiften.Klik her for at folde ud og læse mere om Højvandssikring af Juelsminde. Forankring af bygherrerollen samt midlertidig afholdelse af udgiften.

118. Klimaplan Hedensted Kommune sendes i høringKlik her for at folde ud og læse mere om Klimaplan Hedensted Kommune sendes i høring

119. Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted KommuneKlik her for at folde ud og læse mere om Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

121. Økonomi og tid på den nye daginstitution på ÅrupvejKlik her for at folde ud og læse mere om Økonomi og tid på den nye daginstitution på Årupvej

122. Deltagelse i konferencer, kurser møder mv.Klik her for at folde ud og læse mere om Deltagelse i konferencer, kurser møder mv.

123. OrienteringKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering

125. GodkendelsesarkKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelsesark

Kontakt

Kim Rosenkilde

Politik og Udvikling / Politik og Udvikling

Tlf.: +4579755574

Send e-mail til Kim Rosenkilde