Vinter, sne og glatte veje

Grundejere og kommunen har i fællesskab et ansvar for snerydning og glatførebekæmpe. Her kan du læse mere om dine forpligtigelser og kommunens vinterbekæmpelse.
Sne på vejen

Hvad gør kommunen

Hedensted Kommune rydder sne, glatførebekæmper og renholder egne kommunale veje, stier og gangarealer.

Indsatsen er prioriteret ud fra hensynet til trafikken og i 3 klasser. Klasse 2 veje prioriteres højest og klasse 4 lavest.

Ønsker du at vide, hvilken prioritet vejen har, kan du søge din adresse ud her på kortet. Vælg Temaer - Veje - Snerydning i venstre side.

Du kan læse om kommunens indsats i Vinter- og Renholdelsesregulativet.

Hvilke forpligtigelser har jeg

skitsen kan du se hvilke forpligtigelser, du har i forbindelse med snerydning og glatførebekæmpelse.

Som grundejer er du forpligtet til at rydde sne, glatførebekæmpe og renholde omkring din grund, når vinteren sætter ind. Snarest muligt efter snefald skal du rydde færdselsarealer (stier, fortove, kørebane m.v.), hvor du har adgang til din ejendom.

Snerydning, renholdelse og glatførebekæmpelse omfatter hele færdselsarealet og i tidsrummet kl. 7.00-22.00.

Du kan læse om dine forpligtigelser i kommunens Vinter- og Renholdelsesregulativ.