Udpeg utrygge steder

Du kan udpege steder på kommunens veje, hvor du oplever det er utrygt at færdes som trafikant.
Vejkryds med gående personer

Hvis du føler dig utryg i trafikken i dit lokalområde, så kan du via Borgermodulet udpege utrygge steder.

Dine udpegninger vil blive behandlet i forbindelse med den årlige prioritering af trafiksikkerhedsprojekter i Trafiksikkerhedsplanen 2020-2023.

Hvis din henvendelse er om driftsproblemer (huller i vejen, ødelagte skilte, manglende kantpæle mm.) eller et problem med gadelys så benyt disse links:

Anmeldelse af driftsproblemer 

Fejlmelding af gadelys