Trafiktal på kort

Her kan du finde oplysninger om de trafiktællinger, der er lavet på vejene i Hedensted Kommune.
Trafiktælling

Hvert år laver vi en række trafiktællinger på vejene i kommunen.

Trafiktællingerne giver nogle gode informationer om trafiksituationen på de målte steder. Her får vi blandt andet oplysninger om antal køretøjer og hvilke hastigheder de har kørt med.

Trafiktællingerne bruges blandt andet i prioriteringen af ønsker om hastighedsdæmpende foranstaltninger på veje, hvor du som borger føler, der bliver kørt for stærkt.

Tællingerne bruges også i beregningen af nye asfaltbelægninger på eksisterende veje.

Samtidig kan vi følge trafikudviklingen på vejene i kommunen.

Her kan du se hovedresultaterne fra trafiktællinger som trafiktal på kort

Kortet viser også trafiktællinger, der er udført af Vejdirektoratet på Statsveje. Derfor kan der godt være viste tællinger, som er udført i en nabokommune.