Brug af vejareal

Skal du bruge et vejareal til vejarbejder, arrangementer, plakater, anbringelse af container, stillads eller andet materiel?
Skilt med vejarbejde

Generelle bestemmelser

Når du skal bruge et vejareal, skal du have en tilladelse hos Hedensted Kommune. Det gælder uanset om der er tale om offentlige veje, private fællesveje i byen eller i sommerhusområder. Skal du bruge vejens areal, sættes der blandt andet krav om at du:

  • Skriftligt orienterer de berørte beboere senest 1 uge før brug af vejen
  • Sørger for at enhver ejendom fortsat har fornøden vejadgang
  • Undersøger om offentlige bus- og skolebusruter el. lign. bliver berørt og koordinerer omkørsel og midlertidig skiltning med trafikinteressenten
  • Udarbejder en skilteplan der viser færdselsmæssige reguleringer