Parkering

Her kan du få oplysninger om mulighederne for parkering i kommunens større byer og om de særlige regler, der gælder for standsning og parkering.
Parkerede biler

Muligheder for parkering

I Hedensted Kommune er det gratis at parkere på offentlige parkeringspladser, når de lokale p-skilte overholdes. Der findes også en række parkeringspladser i privat eje, der også er åbne for offentligheden.

Særlige regler for standsning og parkering

Ved parkering af dit køretøj skal du først og fremmest være opmærksom på de almindelige bestemmelser i færdselsloven.

Det er f.eks. ikke tilladt at parkere for tæt på kryds eller på en måde, så det kan være til fare eller ulempe for den øvrige trafik. 

Skal du henstille eller parkere din trailer, campingvogn eller et tungt køretøj, skal du være opmærksom på kommunens særlige bestemmelser om dette.

Læs mere i den lokale bekendtgørelse i boksen, hvori der også henvises til særlige parkeringsområder for større køretøjer.

Ønsker du at anmelde ulovlig parkering kan det ske til Sydøstjyllands Politi