Udpeg utrygge steder

Frem til den 2. juni 2019 kan du udpege steder på kommunens veje, hvor du oplever det er utrygt at færdes som trafikant.

Hvis du føler dig utryg i trafikken i dit lokalområde, så kan du via Borgermodulet udpege utrygge steder.

Dine udpegninger vil blive behandlet under udarbejdelse af Trafiksikkerhedsplanen 2019-2023, som forventes politisk vedtaget ultimo 2019.

Hvis din henvendelse er om driftsproblemer (huller i vejen, ødelagte skilte, manglende kantpæle mm.) eller et problem med gadelys så benyt disse links:

Anmeldelse af driftsproblemer 

Fejlmelding af gadelys