Udpeg utrygge steder

Her kan du udpege steder på kommunens veje, hvor du oplever det er utrygt at færdes som trafikant.

Vi modtager hvert år en lang række henvendelser fra borgerforeninger, grundejerforeninger og privatpersoner, som ønsker tiltag til forbedring af trafiksikkerheden i deres lokalområde. Det kan være i form af chikaner, cykelbaner, rumlefelter, hævede flader, skiltning osv.

Hvis du føler dig utryg i trafikken i dit lokalområde, så kan du bruge Borgermodulet i trafiksikkerhedsplanen 

Her kan du udpege stedet eller strækningen.
Der er også mulighed for at komme med forslag til en løsning.

En gang om året (jan.-feb.) vurderer vi de udpegede steder i forhold til trafiksikkerhedsplanens prioriteringsmodel

Hvis kriterierne er opfyldt bliver de optaget på listen over de prioriterede projekter, der skal gennemføres.