Udpeg utrygge steder

Du kan udpege steder på kommunens veje, hvor du oplever det er utrygt at færdes som trafikant.

Hvis du føler dig utryg i trafikken i dit lokalområde, så kan du via Borgermodulet udpege utrygge steder.

Dine udpegninger vil blive behandlet i forbindelse med den årlige prioritering af trafiksikkerhedsprojekter. Trafiksikkerhedsplanen 2019-2023, forventes politisk vedtaget ultimo 2019.

Hvis din henvendelse er om driftsproblemer (huller i vejen, ødelagte skilte, manglende kantpæle mm.) eller et problem med gadelys så benyt disse links:

Anmeldelse af driftsproblemer 

Fejlmelding af gadelys