Stormflod

Viden om stormflod, hvilke områder der er udsatte og hvilke afhjælpningsmuligheder der er.
Bølge der slår ind mod sten

Oversvømmelser fra højvande og stormflod

Havvandet stiger som følge af den globale opvarmning og er sammen med kraftigere storme, med til at give højvande og stormflod. Havvandstigningen kan få konsekvenser for områder der ligger ud til kysten.

Ved stormvejr skubbes vandet i vindens retning, og vandet ”hober sig op” ved den kyst, der ligger i vindretningen (pålandsvind) og kan skabe oversvømmelser.
Når vinden lægger sig, løber vandet tilbage til den kyst, det blæste fra (fralandsvind) og kan skabe ekstremt højvande/stormflod. De store højtvandshændelser der var i 2006 og 2007, var begge situationer hvor vandet løb tilbage.

Desuden har tidevandet også betydning for, om højvandet/stormfloden svækkes eller styrkes.

Stormfloder rammer primært lave arealer ud mod kysten og som ikke er beskyttet af diger.

I Danmark er der udpeget 10 områder, hvor der er risiko for omfattende skader ved ekstreme oversvømmelser.
Juelsminde er et af de 10 områder og har derfor skulle udarbejde en risikostyringsplan for Juelsminde. 

Kontakt

Vej, ejendom og drift

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Vej, ejendom og drift