Risikostyringsplan for Juelsminde

Styring af risiko for oversvømmelser i Juelsminde
Billede af havn med flere skibe

Risikoområdet Juelsminde blev første gang udpeget i 2011 som et område med potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse. 

Risikostyringsplanen skal fastsætte mål og indeholde forslag til handlinger og tiltag til styring af risikoen for oversvømmelser i det udpegede risikoområde, så mulige negative konsekvenser forbundet med oversvømmelse minimeres i forhold til

  • menneskers sundhed,
  • miljø,
  • kulturarv og
  • økonomiske aktiviteter

Billede af vedtaget Risikostyringsplan

Risikostyringsplanen er udarbejdet for at mindske de negative følger, af oversvømmelse fra havet for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktiviteter.

Planen omfatter alle aspekter af risikostyring med særlig vægt på forebyggelse, sikring og beredskab, herunder prognoser for oversvømmelse og systemer for tidlig varsling.
Planen skal anvise konkrete og realiserbare muligheder, for at afværge eller mindske mulige skader på kort sigt, indenfor den første planperiode frem til 2027.

Med 2. generation af risikostyringsplanen er hensigten, at sikre Juelsmindes grundlæggende funktioner, at Juelsminde dige etableres og arbejder med højvandsikring af Juelsminde i en periode frem til slutningen af 3. planperiode. 

Planen skal pege frem mod mere langsigtede løsninger i næste planperiode fra 2021-2027.

Se Risikostyringsplan 2021-2027

Kontakt

Vej, ejendom og drift

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Vej, ejendom og drift