Tværfagligt Center for Læring og Trivsel

Tværfagligt Center for Læring og Trivsel (TCLT) rådgiver og vejleder skoler, dagtilbud og forældre med henblik på at understøtte udvikling og læring hos børn og unge (0-18 år).
6 glade børn, der løber imod billedtageren

TCLT varetager pædagogiske psykologiske rådgivningsopgaver i forhold til børn og unge (0-18 år), der har behov for særlig støtte i henhold til Folkeskoleloven samt Undervisningsministeriets øvrige bestemmelser og Hedensted kommunes Børne og Unge politik.

Det kan eksempelvis dreje sig om børn og unge, der er i vanskeligheder med hensyn til indlæring, trivsel, adfærd, tale/sprog, hørelse, motorik eller læsning.

Hos TCLT er blandt andet ansat psykologer, logopæd'er, fysioterapeuter og læsekonsulent

I TCLT er også kommunens handleteam, konsulentteam og ressourceteam.

TCLTs arbejde består i at rådgive og vejlede de voksne omkring børnene med det formål at støtte børnene i deres udvikling og læring. TCLTs medarbejdere har et tæt tværfagligt samarbejde med socialrådgivere, sundhedsplejesker og pædagogiske konsulenter i daginstitution og skole.

Når TCLT skal arbejde konkret med et barn sker det på baggrund af et indstillingsskema efter sagen har været på Rådgivningsforum i daginstitutionen eller på skolen. 

Ønskes yderlige oplysninger er du velkommen til at kontakte TCLT via telefon, mail eller pr. brev.