Tilmelding til skole

Er I nytilflyttet til kommunen - eller har planer om at flytte hertil, så er det en god ide at have kontakt til jeres barns kommende skole.
Måske overvejer I at jeres barn skal skifte skole - også her er I velkommen til at kontakte de enkelte skoler.
I er også altid velkomne til at kontakte Læring i Skolen for nærmere informationer.
Matematik med terninger

Der er undervisningspligt i Danmark og børn indskrives i børnehaveklasse i det år, hvor de fylder 6 år.
Alle forældre med børn der har alderen til at skulle i skole, modtager i november brev om optagelse i børnehaveklasse.

Valg af skole

Et barn optages normalt på distriktsskolen, er du i tvivl om hvilket skoledistrikt I hører til, så kan I kontakte Læring i Skolen. Der er frit skolevalg så jeres barn kan også optages i en skole udenfor distriktet, hvis optagelsen ikke medfører ekstra udgifter for kommunen.

Optagelsen sker efter gældende regler

Kommunale retningslinjer omkring frit skolevalg inden for og over kommunegrænser

Hvis elevtallet i en klasse er højere end 2 elever under den maksimale klassekvotient i kommunen (I Hedensted Kommune betyder det over 26 elever, da 28 elever er den højeste klassekvotient), reserveres disse pladser til tilflyttere til skoledistriktet. Det betyder, at elever, som er bosiddende uden for skoledistriktet ikke kan optages. Følgende retningslinjer i nedenstående rækkefølge træder i kraft, hvis der er flere ansøgere end der er ledige pladser i en klasse:

a) Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner
b) Søskende til elever på skolen går forud for andre
c) Nærmere-boende går forud for fjernere-boende
d) Lodtrækning i det omfang, objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden.

OBS:
Hvis I vælger en anden skole end distriktsskolen, skal I selv sørge for transporten til og fra skolen.

Kontakt

Dianna Kristensen

Læring i Skolen / Læring

Tlf.: +4579755505

Send e-mail