Udvalget for Teknik - Dagsordener og referater 2014-2017

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 12. august 2014
Mødested: Mødelokale 1 - Uldum

Dagsordenpunkter

110. Forslag til affaldshåndteringsplan 2014-2018 Klik her for at folde ud og læse mere om Forslag til affaldshåndteringsplan 2014-2018

111. Orientering om ikke benyttede dagrenovationsspandeKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om ikke benyttede dagrenovationsspande

112. Håndtering af haveaffald på genbrugsstationerKlik her for at folde ud og læse mere om Håndtering af haveaffald på genbrugsstationer

113. Orientering om opkrævning af administrationsgebyr for erhvervsaffald.Klik her for at folde ud og læse mere om Orientering om opkrævning af administrationsgebyr for erhvervsaffald.

114. Drøftelse af nøgletal og foreløbige rammer for udvalgets budget 2015Klik her for at folde ud og læse mere om Drøftelse af nøgletal og foreløbige rammer for udvalgets budget 2015

115. Vedtagelse af lokalplan 1024 for idrætsefterskolen BGI Akademiet, tilhørende kommuneplantillæg nr. 4 og spildevandstillæg nr. 20Klik her for at folde ud og læse mere om Vedtagelse af lokalplan 1024 for idrætsefterskolen BGI Akademiet, tilhørende kommuneplantillæg nr. 4 og spildevandstillæg nr. 20

116. Planlægning for en ny omfartsvej vest om Ørum - status og fremadrettede mulighederKlik her for at folde ud og læse mere om Planlægning for en ny omfartsvej vest om Ørum - status og fremadrettede muligheder

117. Endelig vedtagelse af lokalplan 1086 for kunstgræsbane ved Hedensted Centret Klik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af lokalplan 1086 for kunstgræsbane ved Hedensted Centret

118. Endelig vedtagelse af lokalplan 1085 for et boligområde ved Aagade i TørringKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af lokalplan 1085 for et boligområde ved Aagade i Tørring

119. Landzonesag - 108 m² udhus på Trehusevej 10, 8722 HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om Landzonesag - 108 m² udhus på Trehusevej 10, 8722 Hedensted

120. Forslag til indsatsprogram for vandløb i statens vandområdeplaner 2015-2021Klik her for at folde ud og læse mere om Forslag til indsatsprogram for vandløb i statens vandområdeplaner 2015-2021

121. Opfølgning på kommunens tilslutning til EU´s Borgmesterpagt Klik her for at folde ud og læse mere om Opfølgning på kommunens tilslutning til EU´s Borgmesterpagt

122. Orientering om at ELENA projektet er godkendt i EUKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om at ELENA projektet er godkendt i EU

123. Godkendelse af årets udbud af belægningsopgaver på kommunevejene og status på arbejdet.Klik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af årets udbud af belægningsopgaver på kommunevejene og status på arbejdet.

124. Det Strategiske Vejnet - tilvalgsaftale for omkørselsruteKlik her for at folde ud og læse mere om Det Strategiske Vejnet - tilvalgsaftale for omkørselsrute

125. Udbud af vejvedligeholdelseKlik her for at folde ud og læse mere om Udbud af vejvedligeholdelse

126. Opsamling månedsmøderneKlik her for at folde ud og læse mere om Opsamling månedsmøderne

127. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager