Udvalget for Teknik - Dagsordener og referater 2014-2017

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 7. oktober 2014
Mødested: Mødelokale 1 - Uldum

Dagsordenpunkter

145. Orientering om vedligeholdelse af kommunale vandløb i 2014Klik her for at folde ud og læse mere om Orientering om vedligeholdelse af kommunale vandløb i 2014

146. Vejbyggelinie - Brædstrupvej 28, 7160 TørringKlik her for at folde ud og læse mere om Vejbyggelinie - Brædstrupvej 28, 7160 Tørring

147. Betalingsvedtægt - gebyrer for byggesagsbehandling 2015Klik her for at folde ud og læse mere om Betalingsvedtægt - gebyrer for byggesagsbehandling 2015

148. Sikring af ejendommen Humleparken 1, 7140 StoubyKlik her for at folde ud og læse mere om Sikring af ejendommen Humleparken 1, 7140 Stouby

149. Vedtagelse af lokalplan 1081 for butikker til pladskrævende varer i Juelsminde samt tillæg nr. 21 til spildevandsplanenKlik her for at folde ud og læse mere om Vedtagelse af lokalplan 1081 for butikker til pladskrævende varer i Juelsminde samt tillæg nr. 21 til spildevandsplanen

150. Vedtagelse af lokalplan 1087 for etablering af varme- og energiproducerende anlæg i LøsningKlik her for at folde ud og læse mere om Vedtagelse af lokalplan 1087 for etablering af varme- og energiproducerende anlæg i Løsning

151. Vedtagelse af Lokalplan 1072 for et boligområde i Ølholm og vejnavnet Bavnehøjvej samt spildevandstillæg nr. 22 Klik her for at folde ud og læse mere om Vedtagelse af Lokalplan 1072 for et boligområde i Ølholm og vejnavnet Bavnehøjvej samt spildevandstillæg nr. 22

152. Vedtagelse af lokalplan 1078 og tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Klik her for at folde ud og læse mere om Vedtagelse af lokalplan 1078 og tilhørende kommuneplantillæg nr. 5

153. Hedensted Kommunes deltagelse i politikermøde vedrørende "Midt.Energistrategi"Klik her for at folde ud og læse mere om Hedensted Kommunes deltagelse i politikermøde vedrørende "Midt.Energistrategi"

154. Orientering om Hedensted kommunens opfølgning på den statslige revision af beskyttede § 3-naturtyper i Hedensted KommuneKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om Hedensted kommunens opfølgning på den statslige revision af beskyttede § 3-naturtyper i Hedensted Kommune

155. Forslag til tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2008-2015 - Separering af kloaksystem i del af Rask Mølle med tilhørende miljøscreeningKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag til tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2008-2015 - Separering af kloaksystem i del af Rask Mølle med tilhørende miljøscreening

156. Principiel beslutning om spildevandsplantillæg for Hedensted NordKlik her for at folde ud og læse mere om Principiel beslutning om spildevandsplantillæg for Hedensted Nord

157. Afprøvning af miljøteknologi i staldanlæg på Årupvej 93, HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om Afprøvning af miljøteknologi i staldanlæg på Årupvej 93, Hedensted

158. Møde med Landbrugsforum - netværksmøde med landboforeninger i Hedensted KommuneKlik her for at folde ud og læse mere om Møde med Landbrugsforum - netværksmøde med landboforeninger i Hedensted Kommune

159. Opfølgning på Byrådets temamøde om Samskabelse og BorgerbudgetteringKlik her for at folde ud og læse mere om Opfølgning på Byrådets temamøde om Samskabelse og Borgerbudgettering

160. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager

161. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt