Udvalget for Teknik - Dagsordener og referater 2014-2017

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 5. september 2017
Mødested: Mødelokale 1, Uldum

Dagsordenpunkter

121. Forslag til aflysningen af lokalplan 73 – Vedrørende et areal i forbindelse med tilkørslen til Gesagervej med tilhørende kommuneplantillæg nr. 33.Klik her for at folde ud og læse mere om Forslag til aflysningen af lokalplan 73 – Vedrørende et areal i forbindelse med tilkørslen til Gesagervej med tilhørende kommuneplantillæg nr. 33.

122. Endelig vedtagelse af lokalplan 1105 for Sneppevej - byomdannelse af erhverv til bolig med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21.Klik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af lokalplan 1105 for Sneppevej - byomdannelse af erhverv til bolig med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21.

123. Fortidsmindebeskyttelseslinjesag ifm grusgravning ved RemmerslundKlik her for at folde ud og læse mere om Fortidsmindebeskyttelseslinjesag ifm grusgravning ved Remmerslund

124. Landzonesag på Tingvejen 1 i TørringKlik her for at folde ud og læse mere om Landzonesag på Tingvejen 1 i Tørring

125. Landzonesag på Raskvej i TørringKlik her for at folde ud og læse mere om Landzonesag på Raskvej i Tørring

126. Virksomheders brug af genbrugsstationerne i Business Region AarhusKlik her for at folde ud og læse mere om Virksomheders brug af genbrugsstationerne i Business Region Aarhus

127. Rottebekæmpelse Klik her for at folde ud og læse mere om Rottebekæmpelse

128. Endelig vedtagelse af tillæg 8 til spildevandsplan - ledningsanlæg og regnvandsbassin i KorningKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af tillæg 8 til spildevandsplan - ledningsanlæg og regnvandsbassin i Korning

129. Endelig vedtagelse af tillæg 9 - separering af kloaksystem og delvis udtræden af Hedensted Spildevand for ejendomme på del af Blæsbjergvej i Hedensted Klik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af tillæg 9 - separering af kloaksystem og delvis udtræden af Hedensted Spildevand for ejendomme på del af Blæsbjergvej i Hedensted

130. Endelig vedtagelse af tillæg 10 til spildevandsplan - Separering af kloaksystem for ejendomme omkring Horsensvej i HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af tillæg 10 til spildevandsplan - Separering af kloaksystem for ejendomme omkring Horsensvej i Hedensted

131. Pulje til fremme af cyklismeKlik her for at folde ud og læse mere om Pulje til fremme af cyklisme

133. Møde mellem Fjernvarmeværkerne og Udvalget for Teknik den 5. september 2017Klik her for at folde ud og læse mere om Møde mellem Fjernvarmeværkerne og Udvalget for Teknik den 5. september 2017

134. Opfølgning fra månedsmøderneKlik her for at folde ud og læse mere om Opfølgning fra månedsmøderne

135. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager

136. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt