Udvalget for Teknik - Dagsordener og referater 2014-2017

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 4. oktober 2016
Mødested: Kantinen Uldum

Dagsordenpunkter

127. Forslag til delvis aflysning af Lokalplan 201 i Korning og forslag til kommuneplantillæg nr. 25Klik her for at folde ud og læse mere om Forslag til delvis aflysning af Lokalplan 201 i Korning og forslag til kommuneplantillæg nr. 25

128. Forslag til lokalplan 1088 for et boligområde ved Viborgvej i Tørring med tilhørende kommuneplantillæg nr. 9Klik her for at folde ud og læse mere om Forslag til lokalplan 1088 for et boligområde ved Viborgvej i Tørring med tilhørende kommuneplantillæg nr. 9

130. Orientering om møde med LandbrugsforumKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om møde med Landbrugsforum

131. Orientering om sagsbehandlingstid i Natur og Miljøklagenævnet vedr. havbrugKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering om sagsbehandlingstid i Natur og Miljøklagenævnet vedr. havbrug

132. Evaluering af vandløbsvedligeholdelsen 2016Klik her for at folde ud og læse mere om Evaluering af vandløbsvedligeholdelsen 2016

133. Orientering om Vandområdeplan 2016-21Klik her for at folde ud og læse mere om Orientering om Vandområdeplan 2016-21

134. Strategi for fjernvarmens udvikling 2016-21Klik her for at folde ud og læse mere om Strategi for fjernvarmens udvikling 2016-21

135. Håndtering af affald på genbrugsstationerneKlik her for at folde ud og læse mere om Håndtering af affald på genbrugsstationerne

136. Principbeslutning om ændring af spildevandsplanen. Ophævelse af tilslutningspligt og -ret for regnvand til Hedensted spildevands kloakanlæg på Askansvej 8722 Hedensted. Klik her for at folde ud og læse mere om Principbeslutning om ændring af spildevandsplanen. Ophævelse af tilslutningspligt og -ret for regnvand til Hedensted spildevands kloakanlæg på Askansvej 8722 Hedensted.

137. Principbeslutning om ændring af spildevandsplanen. Inddragelse af del af matr. nr. 21 m Østrup By, Glud i kloakopland Klik her for at folde ud og læse mere om Principbeslutning om ændring af spildevandsplanen. Inddragelse af del af matr. nr. 21 m Østrup By, Glud i kloakopland

138. Græsslåning på kommunale arealerKlik her for at folde ud og læse mere om Græsslåning på kommunale arealer

139. Månedsopsamling august måned budget 2016Klik her for at folde ud og læse mere om Månedsopsamling august måned budget 2016

140. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager

141. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt

129. Forslag til Natura 2000 handleplanerKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag til Natura 2000 handleplaner

142. Landzonesag på Bjerrevej 447 i JuelsmindeKlik her for at folde ud og læse mere om Landzonesag på Bjerrevej 447 i Juelsminde

143. Landzonesag på Vejlevej 19 i JuelsmindeKlik her for at folde ud og læse mere om Landzonesag på Vejlevej 19 i Juelsminde

144. Landzonesag på Enggårdsvej 9 i Rask MølleKlik her for at folde ud og læse mere om Landzonesag på Enggårdsvej 9 i Rask Mølle

145. Landzonesag på Hedenstedvej 45 i StenderupKlik her for at folde ud og læse mere om Landzonesag på Hedenstedvej 45 i Stenderup