Udvalget for Teknik - Dagsordener og referater 2014-2017

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 1. september 2015
Mødested: Kantinen Uldum

Dagsordenpunkter

131. Lokalplanlægning - Bygherres Bidrag i LokalplanprocessenKlik her for at folde ud og læse mere om Lokalplanlægning - Bygherres Bidrag i Lokalplanprocessen

132. Principgodkendelse af lokalplan 1097 Østjyllands PrivatskoleKlik her for at folde ud og læse mere om Principgodkendelse af lokalplan 1097 Østjyllands Privatskole

133. Principgodkendelse af lokalplan 1099 - JYSKKlik her for at folde ud og læse mere om Principgodkendelse af lokalplan 1099 - JYSK

134. Forslag til lokalplan 1095 for boligudstykning vest for Constantiavej, HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag til lokalplan 1095 for boligudstykning vest for Constantiavej, Hedensted

135. Endelig vedtagelse af lokalplan 1028 for boligudstykning ved Grønlund, TørringKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af lokalplan 1028 for boligudstykning ved Grønlund, Tørring

136. Endelig vedtagelse af lokalplan 1088 for et boligområde ved Viborgvej i Tørring og endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9Klik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af lokalplan 1088 for et boligområde ved Viborgvej i Tørring og endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9

137. Endelig vedtagelse af lokalplan 1093 for et erhvervsområde ved Reprovej i HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af lokalplan 1093 for et erhvervsområde ved Reprovej i Hedensted

138. Principgodkendelse - Etablering af natcaféKlik her for at folde ud og læse mere om Principgodkendelse - Etablering af natcafé

139. Landzonesag på Troldhøjvej ved SoleskovKlik her for at folde ud og læse mere om Landzonesag på Troldhøjvej ved Soleskov

140. Endelig vedtagelse af Risikostyringsplan for JuelsmindeKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af Risikostyringsplan for Juelsminde

141. Forslag til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020Klik her for at folde ud og læse mere om Forslag til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020

142. Endelig godkendelse af varmeprojektforslag for udskiftning af fliskedel mv. hos Uldum VarmeværkKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig godkendelse af varmeprojektforslag for udskiftning af fliskedel mv. hos Uldum Varmeværk

143. Endelig vedtagelse af vandhandleplan 2009-2015Klik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af vandhandleplan 2009-2015

144. Udbud af dagrenovationsordningKlik her for at folde ud og læse mere om Udbud af dagrenovationsordning

145. Budget 2016 - TaksterKlik her for at folde ud og læse mere om Budget 2016 - Takster

146. Drøftelse af budget 2016Klik her for at folde ud og læse mere om Drøftelse af budget 2016

147. Anlæg til bolig- og erhvervsformålKlik her for at folde ud og læse mere om Anlæg til bolig- og erhvervsformål

148. Anlægsbevilling til renovering af toiletter ved Sandbjerg Vig, As Vig og PøtKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til renovering af toiletter ved Sandbjerg Vig, As Vig og Pøt

149. Anlægsbevilling projektering af byggemodning ved Viborgvej, TørringKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling projektering af byggemodning ved Viborgvej, Tørring

150. Modtagestation Syddanmark - Regnskab 2014 og takster 2016Klik her for at folde ud og læse mere om Modtagestation Syddanmark - Regnskab 2014 og takster 2016

151. Udvalgets deltagelse i møder mv.Klik her for at folde ud og læse mere om Udvalgets deltagelse i møder mv.

152. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager

153. Orientering - Årligt møde med fjernvarmeværkerneKlik her for at folde ud og læse mere om Orientering - Årligt møde med fjernvarmeværkerne

154. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt