Kommunalbestyrelsen - Dagsordener og referater

Udvalg: Kommunalbestyrelsen 2022-2025
Mødedato: 25. maj 2022
Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Dagsordenpunkter

79. Røgfri arbejdstid pr. 1. januar 2023Klik her for at folde ud og læse mere om Røgfri arbejdstid pr. 1. januar 2023

80. Opdateret personalepolitik for Hedensted KommuneKlik her for at folde ud og læse mere om Opdateret personalepolitik for Hedensted Kommune

81. Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted KommuneKlik her for at folde ud og læse mere om Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

82. Økonomi og tid på den nye daginstitution på ÅrupvejKlik her for at folde ud og læse mere om Økonomi og tid på den nye daginstitution på Årupvej

83. Sikring af grundvand indenfor BNBO- boringsnære beskyttelsesområderKlik her for at folde ud og læse mere om Sikring af grundvand indenfor BNBO- boringsnære beskyttelsesområder

84. Endelig vedtagelse af lokalplan 1157 for boliger ved Boestholtvej i KlakringKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af lokalplan 1157 for boliger ved Boestholtvej i Klakring

85. Anlægsbevilling til forundersøgelser på vandplansprojekter i Skjold å og Åstrup kær vandsystemKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til forundersøgelser på vandplansprojekter i Skjold å og Åstrup kær vandsystem

86. Drøftelse af trafikken i viadukten ved banen på OverholmsvejKlik her for at folde ud og læse mere om Drøftelse af trafikken i viadukten ved banen på Overholmsvej

87. Flytning af opgaver mellem udvalgKlik her for at folde ud og læse mere om Flytning af opgaver mellem udvalg

88. Igangsætning af planlægning for et nyt fjernvarmeværk i Rask MølleKlik her for at folde ud og læse mere om Igangsætning af planlægning for et nyt fjernvarmeværk i Rask Mølle

89. Fremme af kystbeskyttelsessag, højvandssikring af Juelsminde.Klik her for at folde ud og læse mere om Fremme af kystbeskyttelsessag, højvandssikring af Juelsminde.

90. Højvandssikring af Juelsminde. Forankring af bygherrerollen samt midlertidig afholdelse af udgiften.Klik her for at folde ud og læse mere om Højvandssikring af Juelsminde. Forankring af bygherrerollen samt midlertidig afholdelse af udgiften.

91. Klimaplan Hedensted Kommune sendes i høringKlik her for at folde ud og læse mere om Klimaplan Hedensted Kommune sendes i høring

92. Forslag til lokalplan 1164 for lastbilparkeringsanlæg ved afkørsel 57 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 2, miljøvurdering af planerne, VVM samt udkast til afgørelserKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag til lokalplan 1164 for lastbilparkeringsanlæg ved afkørsel 57 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 2, miljøvurdering af planerne, VVM samt udkast til afgørelser

93. Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan 1165 for Erhvervsområde ved Kildeparken i Hedensted med tilhørende miljøvurdering af planerneKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan 1165 for Erhvervsområde ved Kildeparken i Hedensted med tilhørende miljøvurdering af planerne

94. F: Ansøgning om kommunal lånegaranti til Tørring KraftvarmeværkKlik her for at folde ud og læse mere om F: Ansøgning om kommunal lånegaranti til Tørring Kraftvarmeværk

95. F: Ansøgning om kommunal lånegaranti på 11.446.600 kr.Klik her for at folde ud og læse mere om F: Ansøgning om kommunal lånegaranti på 11.446.600 kr.

96. F: Ansøgning om kommunal lånegaranti til Tørring KraftvarmeværkKlik her for at folde ud og læse mere om F: Ansøgning om kommunal lånegaranti til Tørring Kraftvarmeværk

97. F: Ansøgning om kommunal lånegaranti til Hedensted FjernvarmeKlik her for at folde ud og læse mere om F: Ansøgning om kommunal lånegaranti til Hedensted Fjernvarme

98. F: Ændring til tidligere godkendt lånegaranti til Rask Mølle VarmeværkKlik her for at folde ud og læse mere om F: Ændring til tidligere godkendt lånegaranti til Rask Mølle Varmeværk

99. F: Månedsopfølgning april 2022Klik her for at folde ud og læse mere om F: Månedsopfølgning april 2022

100. F: Anlægsbevilling til sideudvidelser af kommuneveje 2022Klik her for at folde ud og læse mere om F: Anlægsbevilling til sideudvidelser af kommuneveje 2022

101. F: Diætsatser til valgstyrere og tilforordnede vælgereKlik her for at folde ud og læse mere om F: Diætsatser til valgstyrere og tilforordnede vælgere

102. F: Deltagelse i konferencer, kurser møder mv.Klik her for at folde ud og læse mere om F: Deltagelse i konferencer, kurser møder mv.

104. GodkendelsesarkKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelsesark

Kontakt

Kim Rosenkilde

Politik og Udvikling / Politik og Udvikling

Tlf.: +4579755574

Send e-mail til Kim Rosenkilde