Det Lokale Beskæftigelsesråd - Dagsordener og referater

Her kan du læse dagsordener og referater fra Det Lokale Beskæftigelsesråds møder.
Hvis du har spørgsmål til denne del af hjemmesiden eller en dagsorden/referat, er du velkommen til at kontakte:

Kim Rosenkilde på telefon 79 75 55 74 eller på e-mail: Kim Rosenkilde, eller
Helene Fruelund på telefon 79 75 54 17 eller på email: Helene Fruelund

Se referater fra møder i Det Lokale Beskæftigelsesråd fra perioden 2018-2021

Se dagsordener for Det Lokale Beskæftigelsesråd - Dagsordener og referater