Sprøjtemidler

Det er vigtigt, at opbevare bekæmpelsesmidler forsvarligt. Miljøstyrelsen fører tilsyn med området. Du kan læse mere om reglerne på denne side.
Traktor på mark

Opbevaring af bekæmpelsesmidler

Hvis du opbevarer giftige bekæmpelsesmidler på din ejendom, skal det ske miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 

Bekæmpelsesmidlerne skal opbevares

  • Aflåst
  • Utilgængeligt for børn og dyr
  • Ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller lignende

Også rester af giftige bekæmpelsesmidler, og tom, brugt emballage skal opbevares forsvarligt. 

Du må kun opbevare bekæmpelsesmidlerne i den oprindelige emballage. Du må ikke efterlade sprøjtevæsker, der er tilberedt med bekæmpelsesmidler, uden tilsyn. 

Hvis du bruger eller opbevarer giftige bekæmpelsesmidler er det dit ansvar, at overholde reglerne. 

Tilsyn

Miljøstyrelsens kemikalieinspektion fører tilsyn med, at reglerne overholdes.

Kontakt

Klima, Miljø & Byg

Tlf.: 79755605

Send e-mail til Klima, Miljø & Byg