Tilsynsplan for landbrug

Planlægning af tilsyn på husdyrbrug sker ud fra en vurdering af fem kriterier
Et landbrug

Miljøkategorisering

Alle husdyrbrug med erhvervsmæssigt dyrehold skal scores i forhold til lovoverholdelse og miljøpåvirkning ud fra 5 kriterier.

IE landbrug

For IE landbrug (landbrug med miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven eller Husdyrloven) vil resultatet af scoringen være bestemmende for tilsynsfrekvensen. IE landbrug har en tilsynsfrekvens mellem 1 til 3 år.

Øvrige landbrug

For øvrige landbrug er tilsynsfrekvensen normalt 3-6 år. Tilsynsfrekvensen er også her afhængig af landbrugets lovoverholdelse og miljøpåvirkning.

  • For landbrug med en lille miljøpåvirkning og landbrug, hvor senest udførte miljøtilsyn ikke gav anledning til bemærkninger, betyder det en tilsynsfrekvens på 4-6 år
  • For landbrug med en større miljøpåvirkning og/eller landbrug, hvor senest udførte miljøtilsyn medførte flere bemærkninger, betyder det en tilsynsfrekvens på 1-3 år

 Har du spørgsmål er du velkommen til at sende en mail til landbrug.

Kontakt

Klima, Miljø & Byg

Tlf.: 79755605

Send e-mail til Klima, Miljø & Byg