Bliv leverandør til kommunen

Hedensted Kommune bruger private leverandører til levering af mange forskellige typer varer og tjenesteydelser blandt andet til bygge- og anlægsarbejder. Her finder du oplysninger om, hvordan Hedensted Kommune foretager indkøb.
Formelt håndtryk

Hedensted Kommune har et naturligt ønske om, at borgernes skattekroner udnyttes bedst muligt. Et af redskaberne til at sikre optimal udnyttelse af ressourcerne er at gøre brug af forskellige former for udbud, afhængigt af hvilken ydelse der er tale om. 

Bygge- og anlægsarbejder

Inden for bygge og anlægsarbejder bruges private leverandører især inden for.

  • Veje, broer mm.
  • Materialegården
  • Bygninger

Indvendig vedligeholdelse samt mindre projekter i kommunens bygninger varetages af den enkelte leder på området:

Kommunens skoler

Kommunens daginstitutioner

Kommunens organisation i øvrigt

Udvendig vedligeholdelse af klimaskærmen, tekniske installationer (herunder energi) samt større projekter varetages af Kommunale Bygninger ([email protected])

Vi udvælger leverandører inden for rammerne sat af dansk og EU-lovgivning. Ved valg af leverandører lægger vi både vægt på hidtidige erfaringer og på at indhente bud fra nye leverandører for at få den bedste konkurrence.

Indhentning af tilbud sker i øvrigt henhold til de gældende tærskelværdier.

Øvrige indkøb

Indkøb af øvrige typer varer og tjenesteydelser varetages af den enkelte afdeling (kompetencegruppe), evt. gennem det kommunale indkøbsfællesskab.

Kommunens organisation

Fællesindkøb Midt