Udbud

Her kan du se aktuelle udbud og annonceringer fra Hedensted Kommune.

 Udbud af landbrugsareal til forpagtning ved Viborgvej 43, Tørring. 

 • Matr. nr. 12a, 12fs, 12ft, 13k Tørring by, Tørring og 9i Plovstrup by, Tørring. Forpagtningsperioden er fra 01.01.2020 til 31.12.2022 med betalingsrettigheder.

  Hedensted Kommune udbyder forpagtning af ovennævnte landbrugsareal til pesticidfri drift. Arealet er i alt på ca. 32 ha.

  Bilag til udbuddet: 
  Udkast til forpagtningsaftale af 03.10.2019 
  Kortbilag 01 
  Tilbudsblanket 

  Læs mere i udbuddet

    

Udbud af landbrugsareal til forpagtning ved Gesagervej 87, Hedensted.

 

 Udbud af areal til boligformål beliggende Tjørnevej 6, 7171 Uldum

 • Hedensted Kommune udbyder et areal, hvorpå der ønskes opført blandede familieboliger. Bydende kan være almene boligselskaber og private projektudviklere.
  Arealet, der er på ca. 6.900 m2, er hvor det nuværende rådhus er beliggende. Hedensted Kommune rydder grunden for de bygninger, som køber ikke ønsker at overtage.
  Arealet skal overtages senest 30 dage efter, at der foreligger en godkendt lokalplan, der muliggør realisering af købers projekt – dog tidligst den 1. februar 2021.
  Frist for tilmelding til prækvalifikation er den 6. september. Der udvælges maksimalt 5 tilbudsgivere gennem prækvalifikation. Frist for aflevering af tilbud er den 1. november 2019 kl. 12.00.
  Se i øvrigt udbudsbetingelserne