Udbud

Her kan du se aktuelle udbud og annonceringer fra Hedensted Kommune.

 

Udbud af landbrugsareal til forpagtning ved Vongevej 47, Tørring. 
Matr. nr. 11ag Tørring by, Tørring
Forpagtningsperioden er 5 år
Forpagtningsperioden er 14. marts 2023 til 31.12.2027.
Der medfølger 6,85 betalingsrettigheder fra tidligere landmand.

Udbud af landbrugsareal til forpagtning
Hedensted Kommune udbyder forpagtning af ovennævnte landbrugsareal til pesticidfri drift.
Arealet er beliggende ved Vongevej 47, Tørring.
Arealet er i alt på ca. 9 ha hvoraf de ca. 0,2 ha er vejarealer.
Så der betales for 8,8 ha. 

Bilag til udbuddet:
Udkast til forpagtningsaftale af 23.02.2023
Kortbilag 01
Tilbudsblanket 

Tilbudsblanketten kan sendes/afleveres/mailes til:

Hedensted Kommune, Ejendomme og Service,
Niels Espes Vej 8
8722 Hedensted
Att. Mette Rygaard
Mail: mette.rygaard@hedensted.dk  

Mrk. Tilbud på forpagtning – Vongevej 47

Tilbuddet skal være fremme senest mandag den 13. marts 2023 kl. 12.00

Tilbud der kommer efter tilbudsfristens udløb, bliver ikke taget i betragtning.

Tildelingskriterier:
Hedensted Kommune vil tildele forpagtningen til den, der byder den højeste pris pr. ha. Er der sammenfaldende priser, forbeholder Hedensted kommune sig retten til frit at vælge mellem de bydende, der har budt samme pris.
Hedensted Kommune forbeholder sig endvidere retten til at forkaste alle tilbud og evt. undlade bortforpagtning.


Tidsplan:
24.02.2023:           Offentliggørelse af udbudsmaterialet
13.03.2023:           Frist for modtagelse af tilbud
14.03.2023.           Forventet udpegning af forpagter
14.03.2023:           Forventet kontraktindgåelse
                              Kontrakten træder i kraft herefter.    

Spørgsmål vedr. forpagtningsaftalen kan rettes til Mette Rygaard, på mail eller tlf. 79 75 55 53.