Udbud

Her kan du se aktuelle udbud og annonceringer fra Hedensted Kommune.

Udbud af areal til boligformål beliggende Tjørnevej 6, 7171 Uldum

 • Hedensted Kommune udbyder et areal, hvorpå der ønskes opført blandede familieboliger. Bydende kan være almene boligselskaber og private projektudviklere.
  Arealet, der er på ca. 6.900 m2, er hvor det nuværende rådhus er beliggende. Hedensted Kommune rydder grunden for de bygninger, som køber ikke ønsker at overtage.
  Arealet skal overtages senest 30 dage efter, at der foreligger en godkendt lokalplan, der muliggør realisering af købers projekt – dog tidligst den 1. februar 2021.
  Frist for tilmelding til prækvalifikation er den 6. september. Der udvælges maksimalt 5 tilbudsgivere gennem prækvalifikation. Frist for aflevering af tilbud er den 1. november 2019 kl. 12.00.
  Se i øvrigt udbudsbetingelserne

Udbud af Krondyrvej 4, Tørring 

 • Hedensted Kommune udbyder byggegrunden Krondyrvej 4, Tørring til salg. Udstykningen Krondyrvej er fuldt udbygget på nær denne grund. Grundene på Krondyrvej ligger i den nordvestlige del af Tørring by. En stitunnel forbinder området med et naturområde. Der er ganske kort til børnepasning og aktiviteter og kun ca. 5 minutters kørsel til Midtjyske Motorvej.
  Minimumsprisen er 395.000 kr. Se mere i udbudsbetingelserne. Du kan læse mere om byggegrunden Krondyrvej 4 på grundsalgslisten 

  Udbudsfristen er den 27. august.                                            

Udbud af areal til boligformål beliggende Sindballevej, Lindved, 7100 Vejle 

 • Hedensted Kommune udbyder et areal, som ønskes bebygget med familieboliger. Der kan ikke gives tilsagn om opførelse af almene boliger. Tilbudsgiver skal fremsende skitseprojekt, der viser, hvordan arealet ønskes disponeret med boligtyper – herunder antal af de forskellige boligtyper, der påtænkes opført.
  Arealet er velegnet til at opføre boliger for seniorer eller førstegangs købere i form af dobbelt- eller kædehuse.
  Arealet sælges som råjord, og køber skal selv foretage byggemodning med anlæg af veje og stier, jvf. lokalplanens bestemmelser.
  Lokalplanområdet er på ca. 30.000 m2 beliggende i et attraktivt boligområde i Lindved med skole, daginstitution, dagligvareforsyning, idrætshal og et godt foreningsmiljø. Ca. 20.000 m2 er udlagt som boligområde. Nærområdet er bebygget med traditionelle parcelhuse, og til området er der tilknyttet et skovområde.
  Du kan læse mere i udbudsbetingelser samt se kortbilag