Udbud

Her kan du se aktuelle udbud og annonceringer fra Hedensted Kommune.

Udbud af landbrugsareal til forpagtning ved Vongevej 47, Tørring 

Hedensted Kommune udbyder forpagtning af ovennævnte landbrugsareal til pesticidfri drift.
Arealet er i alt på ca. 9 ha hvoraf de ca. 0,2 ha er vejarealer, så der betales for 8,8 ha. 

Forpagtningen løber over 5 år, med start 24. januar 2020 og frem til 31.12.2024. Arealet er på ca. 8,8 ha landbrugsjord.

Tilbuddet skal være fremme senest torsdag den 23. januar 2020 kl. 12.00

Se udbuddet 

 

 Udbud af areal beliggende Ankersvej, 8722 Hedensted

 • Hedensted Kommune ønsker at udvikle og sælge et areal beliggende Ankersvej 4 i Hedensted. Arealet er omfattet af lokalplan nr. 167. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 5 punkthuse, hvoraf de 3 er opført. Kommunen ønsker det 4. hus opført og udbyder hermed det nødvendige areal til salg. Hedensted by udvikler sig hastigt, og der er stor efterspørgsel på boliger i området. Der er derfor opkøbt de nødvendige arealer til opførelse af endnu et punkthus. Det nye hus skal opføres i henhold til lokalplanens bestemmelser.
  Skriftligt tilbud skal fremsendes senest den 14. februar 2020 kl. 12.00, til Hedensted Kommune, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted via mail til grundsalg@Hedensted.dk

  Se udbudsbetingelser og kortbilag

 

Udbud af erhvervsparcel Karosserivej 14 og 16, Hedensted

 • Hedensted kommune udbyder attraktive erhvervsparceller ved afkørsel 58, E45.
  Området omfatter matr. nr. 1an og 1al, Gesager, Hedensted beliggende Karosserivej 14 og 16 med et samlet areal på 35.341 m2. Ca. 300 m2 er omfattet af beskyttet natur (§3). Arealet kan opdeles i mindre stykker.
  Tilbud skal være indgået senest den 28. februar 2020 kl. 12.00, og skal sendes via mail til erhvervsjord@hedensted.dk. Svar til tilbudsgiver gives samme dag kl. 13.00.
  Efter udløb af tilbudsfristen sælges resterende arealer til minimumsprisen.

  Se udbudsbetingelserne