Generelle betalingsbetingelser

Hedensted Kommune har følgende standard betalingsbetingelser, som anvendes når kommunen køber varer eller tjenesteydelser.
Paragraf tegn

Hedensted Kommune betaler inden for 30 dage fra den dag, hvor vi har modtaget en korrekt faktura.

Falder den sidste rettidige betalingsdag ikke på en bankdag, anser vi førstkommende bankdag som sidste rettidige betalingsdag.

Vi hæver beløbet på kommunes bankkonto den sidste rettidige betalingsdag, og indsætter det derefter på din bankkonto.

Hedensted Kommune betaler ingen former for gebyr for elektroniske fakturering.

Vi anvender kun andre betalingsbetingelser, hvis disse er fastsat via lovgivning eller leverandøraftaler.

Har du brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte Betaling & Forsikring.

Kontakt

Opkrævningsteamet

Tlf.: 79755000

Digital Post til Opkrævningsteamet