Hedensted fremmer erhvervsvenlighed

Det er blevet lettere for mindre og mellemstore virksomheder at byde ind på arbejdsopgaver i Hedensted Kommune. Ligesom i de øvrige kommuner i Business Region Aarhus skal virksomhederne først stille økonomisk sikkerhed for en opgave, når entreprisesummen overstiger en million kroner.
To figurer samarbejder med to tandhjul

Initiativet er udviklet efter dialog med Dansk Byggeri.

”Det sender et stærkt signal om, at østjyske kommuner forstår, hvad der er vigtigt for virksomheder. Det betyder mindre papirarbejde for lokale håndværksvirksomheder og frigør tid til at skabe værdi. Jeg håber, at andre business regioner vil følge eksemplet. Når erhvervsvenlige tiltag sker i hele vores landsdel, sender det et signal, der fortæller om en gennemgående politisk beslutsomhed,” siger Michael Ancher, formand for Dansk Byggeri Østjylland.

Fakta om sikkerhedsstillelse

  • Entreprenører på anlægsprojekter skal stille en sikkerhed (eller en garanti), som kan komme til udbetaling, hvis entreprenøren ikke færdiggør arbejdet.
  • Udgangspunktet er oftest, at entreprenøren stiller en sikkerhed, der svarer til 15 pct. af entreprisesummen, når entreprisesummen er af en vis størrelse.
  • Det er oftest bankerne, der stiller sikkerhed for en opgave. Det er en kostbar og tidskrævende proces for virksomhederne, fordi en sikkerhedsstillelse altid medfører papirarbejde og gebyrer på samme måde, som hvis man optager et lån eller tegner en forsikring som privatperson.
  • Beløbsgrænsen har tidligere varieret fra kommune til kommune i Business Region Aarhus fra 200.000 kr. til 1.000.000 kr.
  • Nu er beløbsgrænsen for sikkerhedsstillelse 1.000.000 kr. i samtlige kommuner i Business Region Aarhus; hhv. Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Viborg og Aarhus Kommune.