Tilladelser til tiden

Når du vil opføre erhvervsbyggeri eller ændre anvendelse af bygninger til erhverv, kan det kræve en byggetilladelse.
Bygning

Erhvervsbyggeri er typisk komplekst. Du er meget velkommen til at booke en forhåndsdialog allerede, når du får din ide til et erhvervsbyggeri. Vores erfaring er, at forhåndsdialogen sikrer en mere effektiv og smidig behandling af din sag.
Du kan booke en tid til vejledning. Der er afsat 30 minutter til mødet.

Formålet med forhåndsdialogen er:

  • At sikre gensidig forståelse for de forhold både du og vi arbejder under.
  • At klarlægge tidsforløbet i byggesagen.
  • At afstemme dine forventninger til resultatet af byggesagsbehandlingen.
  • At sikre ansøgningsmaterialets kvalitet.
  • At sikre en smidig byggesagsbehandling.

I samarbejde med din vejleder laves en tidsplan, så du har overblik over, hvornår du kan forvente at få en byggetilladelse. Det kalder vi ”Tilladelse til tiden”.

Når du booker mødet, skal du beskrive dine byggeplaner og gerne vedhæfte skitser. Jo mere konkret projekt og beskrivelse af tvivlsspørgsmål, jo bedre kan vi vejlede dig. I større sager kan det være nødvendigt med et længere møde.

Kontakt

Klima, Miljø & Byg

Tlf.: 79755605

Send e-mail til Klima, Miljø & Byg