Udvalget for Teknik & Miljø - Dagsordener og referater

Udvalg: Udvalget for Teknik & Miljø 2022-2025
Mødedato: 6. april 2022
Mødested: Mødelokale 2 Tørring Kantinen

Dagsordenpunkter

47. Valg af formandsskab i Udvalget for Teknik & MiljøKlik her for at folde ud og læse mere om Valg af formandsskab i Udvalget for Teknik & Miljø

48. Klimaplan Hedensted KommuneKlik her for at folde ud og læse mere om Klimaplan Hedensted Kommune

49. Forslag til lokalplan 1177 for etageboliger ved Bredgade 46 i TørringKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag til lokalplan 1177 for etageboliger ved Bredgade 46 i Tørring

50. VVM af Vej øst om HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om VVM af Vej øst om Hedensted

51. Erhvervsvej 98 i Daugård - afgørelse på klage og den videre procesKlik her for at folde ud og læse mere om Erhvervsvej 98 i Daugård - afgørelse på klage og den videre proces

52. Naturbeskyttelsessag på Fakkegravvej i StoubyKlik her for at folde ud og læse mere om Naturbeskyttelsessag på Fakkegravvej i Stouby

53. Ændring af spildevandsplanen for en del af Remmerslund skovby. Udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanenKlik her for at folde ud og læse mere om Ændring af spildevandsplanen for en del af Remmerslund skovby. Udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen

54. Ændring af spildevandplanen for området omfattet af lokalplan 1144. Udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanenKlik her for at folde ud og læse mere om Ændring af spildevandplanen for området omfattet af lokalplan 1144. Udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen

55. Status på evaluering af affaldsordning 2021Klik her for at folde ud og læse mere om Status på evaluering af affaldsordning 2021

56. Anlægsbevilling til udvidelse af bygninger på Hornsyld genbrugsstationKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til udvidelse af bygninger på Hornsyld genbrugsstation

57. Trafiksikkehedsarbejde i 2022 - status og prioriteringKlik her for at folde ud og læse mere om Trafiksikkehedsarbejde i 2022 - status og prioritering

58. Tillæg til Anlægsbevilling til planlægning og forprojektering i KildeparkenKlik her for at folde ud og læse mere om Tillæg til Anlægsbevilling til planlægning og forprojektering i Kildeparken

59. Drøftelse af trafikken i viadukten ved banen på OverholmsvejKlik her for at folde ud og læse mere om Drøftelse af trafikken i viadukten ved banen på Overholmsvej

60. Rabatarbejde langs de kommunale vejeKlik her for at folde ud og læse mere om Rabatarbejde langs de kommunale veje

61. Ansøgning om badebro i Natura 2000, BarritskovKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning om badebro i Natura 2000, Barritskov

62. Kystbeskyttelsesanlæg ved Strandengen 1A-100, 7130 JuelsmindeKlik her for at folde ud og læse mere om Kystbeskyttelsesanlæg ved Strandengen 1A-100, 7130 Juelsminde

63. Lovliggørende tilladelse til kystbeskyttelsesanlæg på Bjørnsknudevej 4A, 7130 JuelsmindeKlik her for at folde ud og læse mere om Lovliggørende tilladelse til kystbeskyttelsesanlæg på Bjørnsknudevej 4A, 7130 Juelsminde

64. Manglende oprensning af Gudenåen og Uldum LilleåKlik her for at folde ud og læse mere om Manglende oprensning af Gudenåen og Uldum Lilleå

65. Udkast til Årshjul for Teknik & MiljøKlik her for at folde ud og læse mere om Udkast til Årshjul for Teknik & Miljø

66. Udkast til kommissorium for ungestrategi under §17.4. udvalg Klik her for at folde ud og læse mere om Udkast til kommissorium for ungestrategi under §17.4. udvalg

67. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager

68. Udvalgets deltagelse i møder, kurser og lignendeKlik her for at folde ud og læse mere om Udvalgets deltagelse i møder, kurser og lignende

69. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt

70. GodkendelsesarkKlik her for at folde ud og læse mere om Godkendelsesark