Udvalget for Teknik - Dagsordener og referater 2014-2017

Udvalg: Udvalget for Teknik
Mødedato: 10. januar 2017
Mødested: Kirstinelundsvej 20, Ølsted

Dagsordenpunkter

1. Besigtigelse af Kirstinelundsvej 20, Ølsted, 8723 LøsningKlik her for at folde ud og læse mere om Besigtigelse af Kirstinelundsvej 20, Ølsted, 8723 Løsning

2. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1106 og kommuneplantillæg nr. 19 for Caravan Centret HedenstedKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1106 og kommuneplantillæg nr. 19 for Caravan Centret Hedensted

3. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr.1092 og kommuneplantillæg nr. 12 True North EKlik her for at folde ud og læse mere om Endelig vedtagelse af Lokalplan nr.1092 og kommuneplantillæg nr. 12 True North E

4. Ansøgning om lovliggørende dispensation til fjernelse af 270 meter beskyttet jorddigeKlik her for at folde ud og læse mere om Ansøgning om lovliggørende dispensation til fjernelse af 270 meter beskyttet jorddige

5. C2C CC - EU projekt om klimatilpasning Klik her for at folde ud og læse mere om C2C CC - EU projekt om klimatilpasning

6. Forslag til tillæg 6 til spildevandsplanen - Delvis udtræden af kloakoplandKlik her for at folde ud og læse mere om Forslag til tillæg 6 til spildevandsplanen - Delvis udtræden af kloakopland

7. Renovering af Vestergade i LøsningKlik her for at folde ud og læse mere om Renovering af Vestergade i Løsning

8. Tung lastbiltrafik fra grusgravning på de mindre veje mellem Ørum og Hedensted Klik her for at folde ud og læse mere om Tung lastbiltrafik fra grusgravning på de mindre veje mellem Ørum og Hedensted

9. Anlægsbevilling til byggemodning af Skovloddet i AaleKlik her for at folde ud og læse mere om Anlægsbevilling til byggemodning af Skovloddet i Aale

10. Offentlig høring VVM redegørelse for ny bane på tværs af Vejle Fjord Klik her for at folde ud og læse mere om Offentlig høring VVM redegørelse for ny bane på tværs af Vejle Fjord

11. Indsamling af dagrenovationKlik her for at folde ud og læse mere om Indsamling af dagrenovation

12. OrienteringssagerKlik her for at folde ud og læse mere om Orienteringssager

13. EventueltKlik her for at folde ud og læse mere om Eventuelt